مدل‌های پیش‌بینی داپلر اتمسفری در گیرنده GPS-RO برای ردگیری حلقه‌باز

لیلا محمدی؛ شروین امیری؛ غلامرضا محمدخانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-46

چکیده
  در این مقاله، ابتدا نهفتگی رادیویی و اهمیت ردگیری سیگنال برای گیرنده‌های GPS-RO شرح داده می‌شود. سپس ردگیری حلقه‌باز به عنوان ابزار توانمند و جایگزین ردگیری‌ حلقه‌بسته، برای دریافت سیگنال‌های متفرقشده GPS، گذرنده از تروپوسفر پایین، معرفی می‌شود. ‌در تحقق ردگیری حلقه‌باز با نرخ پایین، اهمیت مدل‌ داپلر مطرح می‌شود. در این مقاله ...  بیشتر