طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Evaluation of Diversity Effects on Increasing the Reliability of Space Systems

Ghasem Kahe؛ Mehdi Alemi Rostami

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، ، صفحه 45-53

چکیده
  Diversity in both hardware and software plays an essential and unmatched role in increasing the reliability of redundant systems, especially in safety and mission critical applications. The onboard computer of satellites and the flight computer of spacecrafts, which are ultra-reliable systems, utilize various hardware platforms for their redundant architecture to resolve a common cause failure (CCF) problem. Furthermore, the software is also developed by separate teams based on different software platforms to mitigate the specification and design flaws, and implementation mistakes. This paper focuses ...  بیشتر