کنترل پیش‌بین بدون مدل و تحمل‌پذیر عیب برای حرکت نسبی وضعی-انتقالی فضاپیما

محمد چینی فروشان؛ مهدی مرتضوی؛ کامران رئیسی چرمکانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 77-92

چکیده
  در این مقاله، مسئله کنترل توامان وضعیت و موقعیت نسبی فضاپیما درحضور عیب عملگر، مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تبیین ضعف و محدودیت مدل‌های موجود و رویکردهای کنترلی مبتنی بر آن‌ها، صورت‌بندی جدیدی از حرکت نسبی فضاپیما ارائه گردیده است. آن‌گاه چارچوب کنترل پیش‌بین زیرفضاپایه، که یک رویکرد بدون مدل قدرتمند است، در ابعاد چندی گسترش ...  بیشتر

طراحی کنترل وضعیت ماهواره به روش کنترل بهینه بدون مدل

فرید تاجی هروی؛ علی رضا با صحبت نوین زاده

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 41-57

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله اثبات و تشریح روش کنترل بهینه بدون مدل است. این تئوری از اصول روش برنامه‏‏ریزی دینامیکی استخراج شده است. روش کنترل بهینه بدون مدل برای سیستم‏های گسسته در زمان، تولید شده است. در طراحی کنترلر نیازی به مدل سیستم نیست، و تنها از داده‏های ورودی و خروجی برای طراحی کنترلر استفاده شده است. برای  ارزش‏سنجی ...  بیشتر