پیاده سازی نظریه ناپایداری هیدرودینامیکی خطی بر روی لایه سیال مخروطی توخالی خروجی از یک انژکتور جریان چرخشی

حدیثه کریمایی؛ رامین قربانی؛ سید مصطفی حسینعلی پور

دوره 11، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  پدیده ناپایداری و تجزیه جت‌های سیال به خاطر کاربرد فراوانی که این جت‌ها در صنعت دارند، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرارگرفته است، بحث دینامیک تشکیل قطرات و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در فرآیند اتمیزاسیون، اختلال­های کوچک در جت یا لایه مایع رشد می‌کنند و در نهایت موجب تجزیه آن به ...  بیشتر

مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

فتح اله امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 39-48

چکیده
  در مقاله حاضر تلاش شده است تا اثر ویسکوزیته و سرعت چرخشی مایع روی اتمیزاسیون یک اسپری حلقوی توخالی لزج چرخان تحت نوسانات سینوسی و جریان هوای غیر لزج مورد بررسی قرار گیرد. این کار به روش تئوری پایداری خطی انجام شده و در نهایت معادله توزیع بدون بعد نرخ رشد موج که بر ناپایداری لایه حلقوی مایع حاکم است بدست می آید. این معادله غیر خطی با روش ...  بیشتر

مطالعة تجربی مشخصات اسپری یک نوع صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع با استفاده از نتایج تست سرد

فتح اله امی؛ امیر کارگر؛ سید مصطفی حسینعلی پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 51-57

چکیده
  پاششبهینةانژکتورهاوتوزیعیکنواختدبیسوختدر صفحةانژکتورموتور موشک سوخت مایعازپارامترهای اساسی درتعییننیروی پیشرانشو پایداری احتراقاست. عبور هر دو سیال عامل احیاکننده و اکسیدکننده در انژکتورهای دو مؤلفه باعث می شود که بتوان بدون افزایش قطر صفحة انژکتور دبی سیال سوخت را افزایش داد که این امر موجب بالارفتن فشار گازهای حاصل از احتراق ...  بیشتر