مدل‌های پیش‌بینی داپلر اتمسفری در گیرنده GPS-RO برای ردگیری حلقه‌باز

لیلا محمدی؛ شروین امیری؛ غلامرضا محمدخانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-46

چکیده
  در این مقاله، ابتدا نهفتگی رادیویی و اهمیت ردگیری سیگنال برای گیرنده‌های GPS-RO شرح داده می‌شود. سپس ردگیری حلقه‌باز به عنوان ابزار توانمند و جایگزین ردگیری‌ حلقه‌بسته، برای دریافت سیگنال‌های متفرقشده GPS، گذرنده از تروپوسفر پایین، معرفی می‌شود. ‌در تحقق ردگیری حلقه‌باز با نرخ پایین، اهمیت مدل‌ داپلر مطرح می‌شود. در این مقاله ...  بیشتر

سنجش TEC به‌منظور تصحیح خطای یونوسفری در مخابرات ماهواره‌ای به روش نهفتگی رادیویی

شروین امیری؛ محمد فهامی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله روش نهفتگی رادیویی GPSروشی برای استخراج چگالی الکترونی یونوسفر معرفی شده است. همچنین لزوم مانیتورینگ چگالی الکترونی یونوسفر برای تصحیح خطای ناشی از آن در مخابرات ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش گیرندة GPSبر روی ماهواره‌ای که در مدار نزدیک به زمین پرواز می‌کند، نصب می‌شود و با تعقیب دامنه و فاز سیگنالآکولت ...  بیشتر