فیزیولوژی و پزشکی فضایی (اختر-زیست‌شناسی)
ارزیابی تغییرات بیان برخی ژن‌های دخیل در بیماری رفع فشار در مواجهه با تغییرات فشار

احسان صیامی؛ رضا محمدی؛ وجیهه زرین پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی بیان تعدادی از ژن‏ها به منظور ارزیابی اختلالات ناشی از تغییرات فشار در فضانوردی و غواصی در بیماری رفع فشار بود. این تحقیق بر روی 5 غواص ماهر انجام شد و سطح بیان ژن‏های TLR-2 ,HSP-72, IL-1b, NF-kBو MPO که مسئول شرایط پیش التهابی می ‏باشند و همچنین سطح بیان ژن‏های شاخص فضانوردی یعنی DRD4 و BNIP3 بر روی نمونه‏های بومی ...  بیشتر