موضوعات =  تجارت،مدیریت و حقوق فضایی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی برخورد فضاپیماها با رویکرد مدیریت ترافیک فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان


2. حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری در صنعت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سعید حبیبا؛ حمید کاظمی؛ میلاد صادقی