موضوعات = طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
تعداد مقالات: 4
1. طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین‏ برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

علیرضا طلوعی؛ محمد فاتحی؛ بهروز کشتهگر


2. بکارگیری الگوریتم qEKF در تخمین وضعیت ماهواره با استفاده از دو سنسور مغناطیس‌سنج و خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

ناصر رهبر؛ عباس سعیدی؛ محمدعلی علیرضاپوری


3. طراحی و تحلیل حساسیت یک مدار عملیاتی برای کاربردهای پایش زمین در نبود امکان تزریق به مدار خورشیدآهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

امیررضا کوثری؛ اسد صاغری؛ مسعود خوش سیما


4. Modelling Diversity in Redundant Systems: Case Study of Space Systems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

قاسم کاهه؛ مهدی عالمی رستمی