حقوق فضایی
استفاده نظامی و مسابقه تسلیحاتی در فضا از منظر حقوق بین الملل

نگار مفخم ناصراسلامی؛ احمد مومنی راد؛ سید احمد طباطبایی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 59-73

چکیده
  امروزه یکی از دغدغه های اصلی کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) و زیرکمیته های آن، مساله نظامی گری در حقوق فضا است. کشورهای برتر فضایی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به دلیل بهره گیری از ادوات نظامی پیشرفته فضایی بر این نگرانی افزوده اند. بنابراین جامعه جهانی باید برای حل این معضل به دنبال راهکارهای مطلوب و عملی ...  بیشتر

حقوق فضایی
رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-38

چکیده
  با درج مقرراتی در اسناد حقوق فضا، دریچه‌ای برای فعالیت‌های فضاییِ تجاری مفتوح گردید. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌های تجاری از فضا بواسطه تزاید بازیگران و توسعه‌ی فناوری‌های نوینِ فضاپایه سرعت بیشتری گرفته‌اند. هر چند چارچوب کنونی در همگامی با مسائل حقوقی ناشی از این فرایند سریع و مستمر تکافو نمی‌کند، لکن مقررات همین اسناد ...  بیشتر

حقوق فضایی
سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-12

چکیده
  با آغاز فعالیت‌های انسان در فضا، مسائلی هم‌چون حاکمیت، صلاحیت و بسیاری مسائل حقوقی دیگر، تحت بررسی از سوی حقوق‌دانان قرار گرفت. در حقیقت، از یک سو باید پذیرفت پیشرفت فناوری نمی‌ تواند با وجود خلأهای حقوقی صورت پذیرد و از سوی دیگر حقوق همواره به سهولت متحول شده و در معرض توسعه قرار می‌گیرد. در این راستا گسترش حقوق بین‌الملل در خصوص ...  بیشتر