حقوق فضایی
استفاده نظامی و مسابقه تسلیحاتی در فضا از منظر حقوق بین الملل

نگار مفخم ناصراسلامی؛ احمد مومنی راد؛ سید احمد طباطبایی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 57-70

چکیده
  امروزه یکی از دغدغه های اصلی کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) و زیرکمیته های آن، مساله نظامی گری در حقوق فضا است. کشورهای برتر فضایی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به دلیل بهره گیری از ادوات نظامی پیشرفته فضایی بر این نگرانی افزوده اند. بنابراین جامعه جهانی باید برای حل این معضل به دنبال راهکارهای مطلوب و عملی ...  بیشتر

حقوق فضایی
مسئولیت دولتها در بهره برداری از ماهواره های کوچک در حقوق بین الملل فضایی

حمید کاظمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 89-102

چکیده
  بسیاری از کاربردهای فضایی که قبلاً با استفاده از ماهواره های بزرگ امکان پذیر بودند، اکنون به دلیل توسعه فناوری، توسط ماهواره های بسیارکوچک انجام می شوند. مقررات بین المللی فضایی که بر بهره برداری ماهواره های بزرگ با فناوری پیشرفته حاکم هستند، همچنین بر مسئولیت دولت ها برای تنظیم و کنترل ماهواره های کوچک قابلیت اعمال دارند. با وجود ...  بیشتر

حقوق فضایی
رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-38

چکیده
  با درج مقرراتی در اسناد حقوق فضا، دریچه‌ای برای فعالیت‌های فضاییِ تجاری مفتوح گردید. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌های تجاری از فضا بواسطه تزاید بازیگران و توسعه‌ی فناوری‌های نوینِ فضاپایه سرعت بیشتری گرفته‌اند. هر چند چارچوب کنونی در همگامی با مسائل حقوقی ناشی از این فرایند سریع و مستمر تکافو نمی‌کند، لکن مقررات همین اسناد ...  بیشتر

حقوق فضایی
سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-12

چکیده
  با آغاز فعالیت‌های انسان در فضا، مسائلی هم‌چون حاکمیت، صلاحیت و بسیاری مسائل حقوقی دیگر، تحت بررسی از سوی حقوق‌دانان قرار گرفت. در حقیقت، از یک سو باید پذیرفت پیشرفت فناوری نمی‌ تواند با وجود خلأهای حقوقی صورت پذیرد و از سوی دیگر حقوق همواره به سهولت متحول شده و در معرض توسعه قرار می‌گیرد. در این راستا گسترش حقوق بین‌الملل در خصوص ...  بیشتر