کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، به تعقیب فرامین هدایت برای یک سیستم حامل متغیر با زمان در طی پرواز داخل جو پرداخته شده است. به همین منظور یک کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی بر پایه کنترل مد لغزشی دینامیکی ارائه شده است. کنترل مد لغزشی نهایی موجب همگرایی زمان محدود مد لغزشی دینامیکی می‌شود. در مدل سیستم حامل دینامیک عملگر و ژایروی نرخی نیز در نظر گرفته ...  بیشتر

بهینه‌یابی مدار و پارامترهای استاتیکی سامانه‌های پیشران‌ سوخت مایع سیکل بسته سرمازا

داود رمش؛ سجاد خدادادیان؛ حسن کریمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-11

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائة روش تکاملی الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌یابی پارامترهای اصلی موتور سوخت مایع سیکل بسته است. بر مبنای همین الگوریتم بهینه‌یابی،  مدارهای جدید با سیکل‎های ترمودینامیکی بهبود یافته و تعیین میزان کارآیی آن‌ها مشخص شده‌اند. هدف اصلی این بهینه‌یابی، دست‌یابی به بالاترین سرعت نهایی ماهواره‌بر است که با ...  بیشتر

طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
  به دلیل حضور برخی ترم‌های غیر خطی در معادلات پرواز یک ماهواره‌بر باید یک راهبرد مناسب و پایدار کنترلی برای غلبه بر این ترم‌ها و در نتیجه، فرایند ردیابی صحیح مسیر بهینۀ رسیدن ماهواره‌بر به مدار مورد نظر را طراحی کرد. در این مقاله، مبانی طراحی یک کنترل‌کننده برای سیستم غیر خطی نوین و ساده با هدف کنترل یک نوع ماهواره‌بر در جهت ردیابی ...  بیشتر

حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی

محسن دهقانی محمدآبادی؛ سید حمید جلالی نائینی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مقاله، حل تقریبی سرعت لازم با قید بردار موقعیت نهایی در مدل زمین بیض یگون با استفاده از فرض شتاب گرانش تک های خطی ارائه شد ه است. در این روش، زمان پرواز به چند بازة زمانی تقسیم و شتاب گرانش در هر بازه به صورت خطی تقریب زده م یشود. این روش حل به یک رابطة صریح سهبعدی برحسب بردار موقعیت کنونی، بردار موقعیت نهایی مطلوب و زمان پرواز منجر ...  بیشتر

ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎﻧﻮادة ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ

حسن ناصح

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائة مدل توسعة فناوری خانوادة حامل فضایی از منظر سامانة پیشرانش است. بنابراین در این مقاله، مدل تخمین و محاسبة هزینه توسعه دو نوع فناوری سامانة پیشرانش سرمازا و نیمه­سرمازا با استفاده از پردازش آماری توسعه داده شده و با یکدیگر مقایسه می­شوند. این مدل، دارای پنج گام اصلی است که عبارتند از،  محاسبات جرمی‌انرژتیک ...  بیشتر

طراحی کنترلر وضعیت غیرخطی برای سامانة لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار

قاسم کاهه؛ میثم محمدی امین؛ آرش سفیدان بنیسی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-13

چکیده
  راهکارهای مختلفی برای افزایش امنیت سرنشینان فضاپیماها توسعه داده شده که در بین آنها سامانة لغو پرتاب به صورت گسترده‏ای مورد استقبال مراکز فضایی جهان قرار گرفته است. سامانه لغو پرتاب باید بتواند در مواقع بحران در مدت زمان کوتاهی محموله حامل سرنشینان را طبق یک پروفایل سرعت و مسیرمشخص از محل حادثه دور کرده و به زمین برگرداند. با توجه ...  بیشتر

پیش‌بینی موقعیت مداری ماهواره با استفاده از داده‌های مشاهداتی و شبکة عصبی

فرشاد شاملو؛ ابوالقاسم نقاش

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-8

چکیده
    در این مقاله هدف ارائة دیدگاه متفاوتی در مبحث پیش‌بینی موقعیت مداری ماهواره است. دیدگاه روش‌های فعلی دیدگاه جزئی‌نگر است که عوامل مؤثر را به‌صورت مجزا به محاسبات اعمال می‌کند. این روش‌ها مبتنی‌بر معادلة حرکت کپلری و مهم‌ترین اغتشاشات وارد به ماهواره می‌باشند. دیدگاه پیشنهادی این مقاله دیدگاه کلی‌نگر است که دیدگاه متفاوت ...  بیشتر

نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله ابزار "آزمین" معرفی شده است. این ابزار با استفاده از روش مطآ (مدل طراحی آماری) برای طراحی ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ در آزمایشگاه تحقیقات فضایی طراحی، تهیه و ارائه شده است. ویژگی و هدف اصلی این نرم‌افزار، تعیین مشخصات فنی-مهندسی ماهواره در مدت زمان کوتاه با دقت قابل قبول است. مشخصات در سطح ماهواره شامل جرم، توان، ابعاد ...  بیشتر

آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، به منظور بررسی ناپایداری سطح لایة سیال خروجی از انژکتور و به‌دست آوردن مشخصه­ های اصلی میکروسکوپیک اسپری، یک انژکتور گریز از مرکز مورد آزمون تجربی قرار داده شد. این انژکتور از نوع جریان چرخشی می­باشد و حین کارکرد، یک حفره هوا در مرکز انژکتور شکل می­گیرد. بنابراین انژکتوری یک پایه اما با عملکرد دوفازی بوده و از این‌رو ...  بیشتر

کنترل بهینة غیرخطی وسایل بازگشت‌پذیر بر پایه استخراج ماتریس‌های سیستمی وابسته به متغیرهای حالت و کنترل در فرم فضای حالت

عاطفه حسین زاده؛ امیرحسین آدمی؛ اصغر ابراهیمی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  در مأموریت‌های فضایی وسایل بازگشت‌پذیر (Reentry Vehicle)، فاز بازگشت به جو از مهمترین مراحل مأموریت می‌باشد. به همین دلیل، هدایت و کنترل وسیلة بازگشت‌پذیردر این فاز مأموریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله یک الگوی هدایت و کنترل بهینه‌ برای وسایل بازگشت‌پذیر ارائه می‌شود که در برابر عدم قطعیت در پارامترهای ورودی مقاوم باشد. ...  بیشتر

قانون هدایت زمان محدود برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب با استفاده از کنترل مد لغزشی نهایی غیرسینگولار

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب در فاز نهایی پیشنهاد شده است. به منظور دستیابی به زاویه خط دید از پیش تعریف شده و برخورد با هدف، یک متغیر لغزش نهایی غیر سینگولار تعریف شده است. در فاز رسیدن در حضور نامعینی­هایی از قبیل مانورهای هدف، هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای صفر کردن متغیر ...  بیشتر

مدلسازی آرایه‌های خورشیدی ماهواره‌های سنجش از دور برمبنای سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی

مهران میرشمس؛ محمد تشنه لب؛ مرتضی رمضانی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-8

چکیده
  از دیر باز مسئله مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌ها خصوصاً در سیستم‌های پیچیده با دینامیک بالا همراه با نویز و عدم قطعیت در شناخت رفتار سیستم‌ها و تصمیم‌گیری بسیار با اهمیت بوده و هست. این مقاله نشان می‌دهد که سیستم‌های عصبی- فازی می‌توانند برای مدل‌سازی طراحی آرایه‌های خورشیدی زیرسیستم تأمین توان الکتریکی ماهواره‌های سنجش از دور در ...  بیشتر

پیاده سازی نظریه ناپایداری هیدرودینامیکی خطی بر روی لایه سیال مخروطی توخالی خروجی از یک انژکتور جریان چرخشی

حدیثه کریمایی؛ رامین قربانی؛ سید مصطفی حسینعلی پور

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  پدیده ناپایداری و تجزیه جت‌های سیال به خاطر کاربرد فراوانی که این جت‌ها در صنعت دارند، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرارگرفته است، بحث دینامیک تشکیل قطرات و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در فرآیند اتمیزاسیون، اختلال­های کوچک در جت یا لایه مایع رشد می‌کنند و در نهایت موجب تجزیه آن به ...  بیشتر

مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده

علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  پدیده تخلیه کرونا که در گذشته پدیده‌ای نامطلوب تلقی می‌گردید، طی یک دهه گذشته برای استفاده در مقاصد مختلف از جمله رانشگرهای فضایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یک پیکربندی ساده شامل دو الکترود با سطح مقطع نابرابر، که یکی از آن‌ها به منبع تغذیه ولتاژ بالا و دیگری به زمین یا ولتاژ مخالف متصل می‌باشد، اساس تمامی کاربردهای این پدیده است ...  بیشتر

طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

محمد رزمجویی؛ محمد شهبازی؛ فتح الله امی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله شامل گسسته ­سازی معادلات و تهیه یک برنامه کامپیوتری برای آنالیز جریان گاز در محفظه و نازل همگرا-واگرا با دیواره عایق فناشونده می­ باشد. شرایط مرزی فرض شده در نازل کاملاً مشابه یک نازل واقعی می­باشد. به این منظور ابتدا با روابط ریاضی مربوطه پروفیل نازل مخروطی و رائو طراحی شده است و برای حل جریان در نازل همگرا-واگرا از ...  بیشتر

حقوق فضایی
سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-12

چکیده
  با آغاز فعالیت‌های انسان در فضا، مسائلی هم‌چون حاکمیت، صلاحیت و بسیاری مسائل حقوقی دیگر، تحت بررسی از سوی حقوق‌دانان قرار گرفت. در حقیقت، از یک سو باید پذیرفت پیشرفت فناوری نمی‌ تواند با وجود خلأهای حقوقی صورت پذیرد و از سوی دیگر حقوق همواره به سهولت متحول شده و در معرض توسعه قرار می‌گیرد. در این راستا گسترش حقوق بین‌الملل در خصوص ...  بیشتر

تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

فتح اله امی؛ دومان پوررجب صوفیانی؛ داوود دومیری گنجی؛ سید حسین موسوی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-11

چکیده
  در این تحقیق سعی شده با توجه به مشخصات جریان بالادست و بدون نیاز به اندازه‌گیری تجربی، توزیع قطر و سرعت تعیین -گردد. در ابتدا با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان توربولانس داخل نازل به وسیله مدل دو معادله‌ای k-ε شبیه‌سازی شده و انرژی توربولانس نازل در خروجی نازل تعیین می‌گردد، سپس با استفاده از تحلیل رشد غیرخطی اغتشاشات طول ...  بیشتر

طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

امیررضا قائدامینی هارونی؛ سید حامد هاشمی مهنه

دوره 12، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-17

چکیده
  در این پژوهش، بهینه سازی مقاوم چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی با توجه به ملاحظات آیروترمودینامیک، مسیر، پایداری و هندسه بصورت چندهدفه انجام شده است. بیشینه سازی بازده حجمی، کمینه سازی ضریب بالستیک و بیشینه سازی پایداری استاتیکی کپسول بازگشتی اهداف در نظر گرفته شده در فرایند بهینه سازی مقاوم پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم ...  بیشتر

طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

حامد معینی؛ ابراهیم افشاری؛ کریم مظاهری

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله به بررسی تاثیرات تغییر پارامترهای هندسی کانالهای جریان بر روی توزیع دما و دانسیته جریان الکتریکی و همچنین عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری پرداخته شده است. هدف، بررسی موارد مذکور با تغییر عرض و عمق کانالهای جریان و همچنین تغییر عرض شانه کانال می باشد. برای این منظور شبیه سازی عددی به صورت دو بعدی و با استفاده از معادلات بقای ...  بیشتر

طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  بلوک‌های انتقال مداری وظیفه‌ی انتقال ماهواره‌ها از مدار پارکینگ به سایر مدارهای هدف را دارند، در این مقاله به طراحی چند موضوعی بهینه یکی از مهم‌ترین زیر سیستم‌های آن یعنی زیرسیستم پیشرانش و از نوع دومؤلفه‌ای مایع، به‌صورت چندهدفه مبتنی بر حداقل جرم و حداکثر ضربه مخصوص پرداخته شده و درنهایت به مقایسه هزینه‌ای آن نیز اشاره‌ای ...  بیشتر

حل تناوبی متقارن حول سیارک 216 کلوپاترا و بررسی پایداری آن در حضور فشار تشعشع خورشیدی

مهدی جعفری ندوشن؛ کوثر آرام‌خواه

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله از مدل دمبلی برای میدان گرانشی سیارک 216 کلوپاترا استفاده شده است. با استفاده از این مدل، معادلات حاکم بر حرکت فضاپیما حول سیارک به فرم معادلات حرکت فضاپیما در مسئله سه جسم محدود دایروی در خواهند آمد. بر این اساس نقاط تعادل و نواحی ژاکوبی حول این سیارک محاسبه شده و با بهره‏گیری از روش‏های جست‏و‏جوی شبکه‏ای و پرتابی ...  بیشتر

هدایت تناسبی با ضریب ناوبری متغیر بر حسب زاویه بردار سرعت نسبی با خط دید و نرخ آن

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-12

چکیده
  در تحقیق حاضر، عملکرد قانون هدایت تناسبی حقیقی با پروفیل‌های مختلف ضریب ناوبری متغیر برحسب زاویه بین بردار سرعت نسبی و خط‌‌دید در حالت خطای سمت اولیه و هدف با مانور ثابت بررسی شده‌است. از آنجایی که انتخاب پروفیل مناسب در حالت خطای سمت اولیه و مانور ثابت هدف، تقریباً عکس یکدیگر شده-است، یک ضریب ناوبری متغیر تابعی از دو پارامتر زاویة ...  بیشتر

طراحی دیفیوزر برای یک تونل باد زیرصوت مکشی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

زهیر صبوحی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله طراحی دیفیوزر یک تونل باد زیر‌صوت مکشی که سه فن محوری نیروی رانش آن را تأمین می-کنند، به کمک دینامیک سیالات عددی مورد توجه قرار گرفته است. اتاق آزمون تونل باد یاد شده به ابعاد cm140x cm195 است. برای مدل‌سازی فن محوری یاد شده که شامل 10 پره روتور و 13 پره استاتور می-باشد، از روش‌‌ مدل‌سازی سه بعدی پره‌ها استفاده شده است. در روند ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله، قانون هدایت تناسبی با بازخورد ترکیب وزنی شتاب خطی و شتاب زاویه‌ای خط‌دید پیشنهاد شده است. برای این منظور، تحلیل فاصله خطای جامعی برای هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و هدایت تناسبی با بازخورد شتاب زاویه‌ای خط‌دید ناشی از خطای سمت اولیه، مانور هدف و نویز جستجوگر صورت پذیرفته است. سیستم هدایت و کنترل با تابع تبدیل دوجمله‌ای ...  بیشتر

طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین‏ برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی

علیرضا طلوعی؛ محمد فاتحی؛ بهروز کشته گر

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-14

چکیده
  در مسائل طراحی واقعی و صنعتی متغیرها همیشه به صورت معین نمیباشند زیرا عدم قطعیتها در بسیاری از بخشهای مختلف طراحی خودنمایی میکنند که میتوانند منجر به شکست و یا ناکارآمدی طراحی گردند. با پیشرفت فنّاوری در دهه های گذشته، روش های مختلفی برای مقابله با اثرات عدم قطعیت ورودی در مسائل بهینه سازی طراحی، ارائه شده است. یکی از این روشها روش ...  بیشتر