دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

محمد رزمجویی؛ محمد شهبازی؛ فتح الله امی


2. بهبود مدل مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

3. بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حامد معینی؛ کریم مظاهری؛ ابراهیم افشاری


4. بررسی عملکرد تراستر دومولفه‌ای با نرم‌افزار توسعه یافته تحلیل محفظه رانش موتورهای فضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

مسعود عیدی عطارزاده؛ عطیه سرآبادانی؛ غزال داورنیا؛ حامد خسروبیگی؛ محمد فرشچی؛ علیرضا رمضانی


5. پیاده سازی الگوریتم درحلقه سامانه موقعیت یابی با دوربین های چشم‌ماهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محمد علی امیری آتشگاه؛ سید محمد جعفر طبیب


6. Drop Behavior on Micro-Structured Superhydrophobic Coating

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

رامین کمالی مقدم؛ محمد طیبی؛ سالار هیات داودیان؛ رینهارد میلر


7. دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی


8. تحلیل،طراحی و بهینه‌سازی حفاظ تشعشعی چندلایه برای قطعات الکترونیکی ماهواره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

کاووس قوردوِئی میلان؛ علی صدر؛ سیدحسن صدیقی؛ حمیده دانشور


9. مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محمد نوابی؛ نازنین صفایی


10. مسئولیت دولتها در بهره برداری از ماهواره های کوچک در حقوق بین الملل فضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

حمید کاظمی


11. The retrieval of wet refractivity index by tomography using spherical cap harmonics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی


12. روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

کبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفری


13. تعیین موقعیت نقطه ای استاندارد (SPP) کینماتیکی در شرایط طوفان ژئو مغناطیسی شدید با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات کد C/A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ امیر خدابنده


14. تغییرات بیانی ژن CD44 در رده سلولی MDA-MB-231 سرطان پستان بعد از قرارگیری در کلینواستت دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ مریم صلواتی فر


15. تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری تیر انعطاف پذیر ترک دار متصل به پایه چرخان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی


16. تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با سامانه تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محسن شامیرزایی؛ مهران میرشمس


17. تصویر‌برداری از هدف زمینی در حال حرکت توسط رادار دهانه مصنوعی مبتنی بر نمایش تنک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

سیده اندیشه معزی؛ محمدعلی مسندی شیرازی


18. طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین‏ برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

علیرضا طلوعی؛ محمد فاتحی؛ بهروز کشتهگر


19. تعیین چگالی داده‌های پراکنده کروی جهت استفاده در یکنواخت‌سازی کاتالوگ ستاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

فرشاد سمیه ئی؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان


20. به‌کارگیری یک رویکرد جامع ترجیح محور نوین در طراحی مفهومی سامانه حامل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

حجت طائی؛ محمود حقیقت اصفهانی؛ سجاد یادگاری دهکردی


21. بررسی و امکان سنجی استفاده از قطعات با رده‌های مختلف از منظر آسیب پرتویی در مدار LEO و GEO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

حمیده دانشور؛ اعظم عیدی؛ لیلا محمدی؛ رضا امیدی؛ پدرام حاجی پور


22. ارائه مدل تخمین هزینه‌ سامانه‌های پیشرانش فضایی سرمازا/نیمه‌سرمازا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

حسن ناصح؛ مصطفی جعفرپناه


23. کنترل فعال ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگرهای هیبرید: با رویکرد قانون کنترل لیاپانوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی


24. تامین مالی صنعت فضایی: دولتی و خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

مهدی غلامی


25. بررسی کارایی یک پرتابگر با سیستم پیشرانش غیرتوربوپمپی مبتنی بر تحلیل چند موضوعی (MDA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت الهی؛ امیرحسین آدمی


26. طراحی چندموضوعی سامانه پیشرانش دومولفه‌ای به سه روش بهینه، مبتنی بر قابلیت اطمینان و بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

حجت طائی؛ امیرحسین آدمی؛ منصور حضوری


27. بکارگیری الگوریتم qEKF در تخمین وضعیت ماهواره با استفاده از دو سنسور مغناطیس‌سنج و خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

ناصر رهبر؛ عباس سعیدی؛ محمدعلی علیرضاپوری


28. سایزینگ چرخ‌های عکس‌العملی با استفاده از تکنیک دیاگرام تطبیق در یک ماهوارة سنجش از دور با رزولوشن مکانی خیلی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

امیررضا کوثری؛ علیرضا احمدی؛ علیرضا شریفی؛ مسعود خوش سیما


29. تاثیرات پارامترهای هندسی یک بستر دوبخشی روی میدان جریان و انتقال حرارت محفظه تجزیه یک رانشگر تک مولفه‌ای هیدرازین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

محمدرضا سلیمی


30. طراحی مسیر بازگشت به جو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ارتقا یافته برمبنای تلفیق هدایت کلاسیک و بهینه‌سازی بردار شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

محمد جواد پوستینی؛ سیدحسین ساداتی؛ یوسف عباسی؛ سید مجید حسینی


31. طراحی و تحلیل حساسیت یک مدار عملیاتی برای کاربردهای پایش زمین در نبود امکان تزریق به مدار خورشیدآهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

امیررضا کوثری؛ اسد صاغری؛ مسعود خوش سیما


32. هدایت تناسبی بهینه در فضای سه‌بعدی با رویکرد کنترلی پیش‌بین مدل مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

رضا شیخ بهایی؛ سعید خان کلانتری


33. Modelling Diversity in Redundant Systems: Case Study of Space Systems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

قاسم کاهه؛ مهدی عالمی رستمی


34. طراحی مفهومی بهینه چندموضوعی پرتابگر مبتنی بر سیستم‌های پیشرانش غیر توربوپمپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت الهی؛ امیرحسین آدمی؛ هادی دستوری


35. پیش بینی برخورد فضاپیماها با رویکرد مدیریت ترافیک فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان


36. حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری در صنعت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سعید حبیبا؛ حمید کاظمی؛ میلاد صادقی


37. مدل سازی تلاطم در فضاپیما با استفاده از مدل توپ پالسی متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

محمد نوابی؛ احمد ابراهیمی


38. طراحی سیستمی و شبیه سازی شیپوره آیروسپاک هوافضاپیما با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

حسن ناصح؛ علی عالیپور


39. کنترل پیش‌بین غیرخطی وضعیت فضاپیما با وجود نقص دو چرخ عکس‌العملی دارای زاویه‌ی نصب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

محمد نوابی؛ پوریا زارعی


40. طراحی کنترل ارتعاشات تلاطم سوخت در یک فضاپیما با استفاده از عملگر مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ پیمان نیک پی


41. Design, Construction and Performance Evaluation of a Cold Gas Thruster Test Stand

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

علیرضا علیخانی؛ محمد رضا سلیمی


43. بررسی عددی تاثیر تغییر هندسه و ایجاد جریان چرخشی درون نازل انژکتور روی عملکرد موتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

امیرحمزه فرج الهی؛ رضا فیروزی؛ محمد رضا سلیمی؛ محسن رستمی


44. اثرات میکروگراویتی شبیه سازی شده بر بقای سلولی و بیان ژن میوستاتین در سلول‌های تمایز یافته عضله اسکلتی C2C12

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

نرجس رحمانیان؛ آزاده حکمت؛ زهرا حاج ابراهیمی


45. تدوین نرم افزار جامع طراحی مفهومی سامانۀ پیشرانش موشکی سوخت مایع با پیشران های سرمازا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

نوربخش فولادی؛ نداالسادات صدیقی رنانی