تعداد مقالات: 373
77. آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری


78. الگوریتم طراحی مفهومی فضاپیمای سرنشی ندار « دوستی »

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

مهران میرشمس؛ لیلا خلج‌زاده


80. ملاحظاتی در پیاده‌سازی الگوریتم شناسایی بدون بعد برای نوعی سامانة ستاره‌یاب آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

جعفر روشنی یان؛ شبنم یزدانی؛ سیدمهدی حسنی؛ مسعود ابراهیمی


82. بررسی فنون نرم‌افزاری تحمل‌پذیری خطای گذرا در نرم‌افزارهای ماهواره

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

طاهره برومندنژاد؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ شاهرخ جلیلیان


83. بررسی برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم با مدل شبیه‌ساز دینامیکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


84. اندازه‌گیری میزان تأثیر تابش نوترون بر ثابت آسیب جریان معکوس α دیود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

امیر حسینی؛ سیدامیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ میربشیر آقایی


89. الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

حمید فاضلی؛ حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده


92. کنترل تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

دانیال بوستان؛ سید کمال حسینی ثانی؛ ناصر پرویز


94. اثرات گاز تعادلی بر جریان لایه مرزی آرام ماورای‌صوت حول اجسام متقارن محوری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-27

رامین کمالی مقدم؛ محمدرضا سلیمی


95. تحلیل تجربی زیرسامانة توان الکتریکی یک ماهوارة مخابراتی در حالت آرام‌سازی در بستر سخت‌افزار در حلقه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-28

هادی حسینی اناری؛ احسان معانی؛ وحید بهلوری؛ سهیل سیدزمانی


96. هدایت مد لغزشی با سوییچنگ سطح برای فاز نهایی ملاقات مداری در مدار نزدیک به دایره

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-31

سید علی اکبر کسائیان؛ مسعود ابراهیمی کچویی


97. شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب با مدل روزنه ایده‌آل برای حسگر ستاره

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-32

امیر علی نیکخواه؛ فرشاد سمیه‌یی؛ جعفر روشنی یان


99. مدل‌سازی و محاسبه شار حرارتی ناشی از اعمال آلبدو و تابش مادون قرمز وارد شده به ماهواره بر حسب موقعیت جغرافیایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-30

بهزاد محصل افشاری؛ جواد حق شناس؛ محسن عابدی؛ مسعود خوش سیما


100. طراحی و تحلیل عملکرد میکروموتور سوخت مایع دو پیشرانه‌ی اکسیژن مایع-کراسین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-40

امیرحسین عدالت پور؛ فتح الله امی؛ زهیر صبوحی