تعداد مقالات: 373
151. طراحی و ساخت پین پولر نوع قرقره در سطح فضایی- از طراحی مفهومی تا نمونه کیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-51

اشکان محمود اقدمی؛ فرهاد فرهنگ لاله؛ محمد قهرمانی


153. طراحی هدایت و کنترل یکپارچه‌ با ترکیب روش‌های کنترل مد لغزشی و گام به عقب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-50

رضا یاوری؛ ایمان محمدزمان؛ محمدرضا عاروان


154. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-48

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی


156. طراحی کنترل وضعیت ماهواره به روش کنترل بهینه بدون مدل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-57

فرید تاجی هروی؛ علی رضا با صحبت نوین زاده


158. ارزیابی سه روش طراحی بهینه، مقاوم و بهینه مقاوم چندموضوعی سامانه پیشرانش دومولفه ای

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-53

امیرحسین آدمی؛ حجت طائی؛ منصور حضوری


160. سیستم ناوبری اینرسی-تصویری مبتنی بر رویکردی جدید در ردیابی و ارزیابی ویژگی‌های تصویر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-54

محمدولی ارباب میر؛ مسعود ابراهیمی کچویی


161. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-56

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


162. طراحی مسیر بهینه حرارتی وسایل ورود به جو با استفاده از روش مدیریت پایگاه داده‌های ایرودینامیکی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 49-59

سید معین محمودزاده انتظاری؛ علیرضا علیخانی؛ میثم محمدی امین


168. طراحی قانون هدایت با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

ایمان محمدزمان؛ حمیدرضا مؤمنی


169. شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی


170. مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فتح ا.. امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد


171. شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی


172. روابط حاکم در تحلیل رفتار مکانیکی آداپتورکامپوزیتی ماهواره‌بر

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سیدحسین تقویان؛ ندا گرشاسبی‌نیا


173. بررسی فرایند اصول و مبانی مسئولیت فضایی در حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

حمید کاظمی؛ علی‌اکبر گلرو


174. شبیه‌سازی سیگنال ماهواره‌های GPS در فرکانس میانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

شروین امیری؛ محمدعلی دلیر؛ حسین طلایی


175. شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

احسان دانش‌نیا؛ مهرزاد نصیریان؛ سیدمحمدمهدی دهقان