نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی هوافضا-گروه دینامیک پرواز و کنترل

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

در این پژوهش عملکرد یک واحد اندازه گیری ارزان قیمت اینرسیایی در یک پرواز زیرمداری از طریق تست کاوشگر تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد با پردازش و فیلترینگ مناسب، اطلاعات بسیار ارزشمندی از این حسگرها استخراج می‌شود که برای شناسایی رفتار ارتعاشی و دینامیکی کاوشکگر مفید بوده و می‌تواند نماینده‌ای خوبی از محیطی باشد که قطعات فضایی در ماموریت‌های فضایی تجربه می‌کنند.از آنجایی که کاوشگر مورد نظر در فاز ورود به جو یک جسم استوانه ای بدون دماغه و دارای یک فرم آیرودینامیکی نامتعارف می باشد و طی مسیر ورود به جو تلاطمات و حرکت های نوسانی با دامنه بالا را تجربه می کند، ثبت و شناسایی پارامترهای پروازی آن از مسائل چالش برانگیز هوافضایی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از سنسورهای ارزان قیمت میکروالکترومکانیکی در تست پرواز و همچنین با کمک شبیه سازی غیرخطی و دقیق رفتار پروازی کاوشگر به ثبت و شناسایی پارامترهای پروازی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of MEMS IMU Performance in Sounding Rocket

نویسندگان [English]

  • Morteza Tayefi 1
  • Ghasem Kahe 2
  • Mojtaba Mehrafrooz 3

1 Assistant professor/ K. N. Toosi University, Faculty of Aerospace Engineering, Department of Flight Dynamics and Control

2 Assistant Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, IRAN

3 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Sounding rockets provide a useful platform for the aerospace research activities in which carry out a research payload to the space and recover it in the ground. In the flight path, it does scientific experiments and acquire the result for more analysis in the ground. All of the well-known aerospace centers around the world use frequently the various forms of sounding rocket to test and evaluate their sensitive space components. Actually, space qualification process of a space module is completed sometimes through a real space flight using the sounding rocket. In this paper the performance of a MEMS based inertial measurement unit (IMU) is investigated. The investigation result shows that using appropriate filtering, MEMS based IMU can measure appropriately the dynamic behavior of the sounding rocket. These data may be used for further identification and validation tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sounding Rocket
  • IMU
  • MEMS
  • Measurement
[6] Guidi, A., "Re-entry Motion of an Axial Symmetric Vehicle and its Analysis Based on Flight Simulation," in ICAS Congress, Canada, 2002.
[7] Raychev, R., Kolev A. and Lisi, M., "CubeSat Modules & Platforms," EnduroSat, 2018. [Online]. Available: https://www.endurosat.com. [Accessed 2018].
[8] Birkeland, R. and Gutteberg, O., "Overview of the nuts cubesat project," in 2nd IAA Conf. Uni. Sat. Missions & CubeSat Workshop, 2013.
[9] Eide, E. and Ilstad, J., "NCUBE-1, the first Norwegian CUBESAT student satellite," in European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, 2003.
[10]         Krogh, K. and Schreder, E., "Attitude Determination for AAU CubeSat," Aalborg University, Aalborg, Denmark, 2002.
[11]         Graversen, T., Frederiksen, M.K. and Vedstesen, S.V., "Attitude Control system for AAU CubeSat," Aalborg University, Aalborg, Denmark, 2002.
[12]         Clausen, T. B., Hedegaard, A., Rasmussen, K.B., Olsen, R.L., Lundkvist, J. and Nielsen, P.E., "Designing On Board Computer and Payload for the AAU Cubesat‏," Aalborg University, Aalborg, Denmark, 2006.
[13]         Roszkowski, D. and Uwarowa, I., "PW-SAT2: Preliminary Requirements Review," Warsaw University of Technology, WARSAW, 2014.
[14]    Jaworski, P., "Attitude Determination and Control System: Preliminary Requirements Review," Warsaw University of Technology, WARSAW, 2014.
[15]         Kuligowski, P., "On-Board Computer: Preliminary Requirements Review," Warsaw University of Technology, WARSAW, 2014.
 [16]        Uwarowa, I., Jaworski, P., Zarudzki, M. and Roszkowski, D., "Attitude Determination and Control System: Critical Design Review," Warsaw University of Technology, WARSAW , 2016.
[17]         Dec, D. and Nowak, M., "On-Board Computer: Critical Design Review," Warsaw University of Technology, WARSAW , 2016.
[18]         Bekkeng, J.K., Booij, W. and Moen, J., "Development of miniaturised Low Cost Attitude Determination System for Sounding Rockets," in 17th ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, Sandefjord, Norway, 2005.
[19]         Törnqvist, D., Helmersson, A. and Gustafsson, F., "Tight Integration Between IMU and GPS for Sounding Rockets," Linköping University Electronic Press‏, Linköping, Sweden, 2010.
[20]         Bekkeng, J.K., "Prototype Development of a Low-Cost Sounding Rocket Attitude Determination System and an Electric field Instrument," University of Oslo, Oslo, 2007.
[21]         Quinchia, A.G., Falco, G., Falletti, E., Dovis, F., and Ferrer, "A comparison Between Different Error Modeling of MEMS Applied to GPS/INS Integrated systems," Sensors, vol. 13, no. 8, 2013, pp. 9549-88.
[22]         Mohammadi, A., Tayefi, M. and Ebrahimi, M.,  "Flight Equations Development of a Reentry Payload in Aerobalestic Frame," The 10th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2011), Tehran 2011.
[23]         Tayefi, M., Mohammadi, A. and Ebrahimi, M., "Development of a Space Launch Vehicle 6DoF Multipurpose Simulation Software," in 18th AIAA/3AF Int. Space Planes and Hypersonic Sys. and Tech., France, 2012.
[24] Mohammadi, A. and Tayefi, M., "Moving Mass Control System in Conjunction with BELBIC for Rate Regulation of Suborbital Reentry Payloads," Journal of System and Control Engineering, vol. 226, no. 9, 2012, pp.1183-1192.