نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه امام علی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه علوم فضایی، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

4 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه امام علی (ع) تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.1303

چکیده

در این مقاله، تاثیر شکل هندسی و ایجاد خان درون نازل یک انژکتور سوخت روی عملکرد موتور و آلاینده‌های ناشی از احتراق با استفاده از نرم افزار فایر بررسی شده است. در این راستا ابتدا افشانه حاصل از انژکتور با هندسه‌های مختلف نازل شبیه‌سازی شده است. نتایج عددی حاصل نشان می‌دهند که ایجاد خان درون نازل منجر به افزایش زاویه مخروطی افشانه و بهبود کیفیت اتمیزاسیون سوخت می‌گردد. در ادامه، احتراق داخل سیلندر یک موتور همراه با انژکتورهای اصلاح شده شبیه‌سازی و نتایج با داده‌های موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که نازل دارای خان نسبت به سایر هندسه‌ها دارای عملکرد مناسب تری می‌باشد. به این شکل که مصرف سوخت ویژه نسبت به انژکتور استوانه ای حدود 32 درصد کاهش یافته و همچنین مقادیر توان و گشتاور تولیدی بیشتر از 63 درصد افزایش می‌یابد. همچنین آلاینده هایی مانند اکسیدهای نیتروژن به مقدار 12 درصد کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical study on the effects of nozzle geometry and creating swirly flow inside the injector nozzle on the performance of an engine

نویسندگان [English]

  • Amirhamzeh Farajollahi 1
  • Reza Firuzi 2
  • Mohammad Reza Salimi 3
  • Mohsen Rostami 4

1 Department of Engineering, Imam Ali University, Tehran, Iran

2 M. Sc. Mechanic Engineering, Emam Khomaini International University. Ghazvin, Iran

3 Assistant Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

4 Department of Aerospace Engineering, Imam Ali University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the effects of geometry and spiral rifling like guides inside the injection nozzle on the performance of an engine are investigated, using AVL Fire software. To do so, firstly injectors with different nozzle geometries and their resultant spray patterns were simulated. Numerical results of this step show that creation of spiral rifling like guides inside the nozzle increases the spray cone angle and improves fuel atomization quality. In the next step, effects of using forgoing nozzle geometries on sample engine characteristics were studied and the related results compared to those of common cylindrical injectors. Numerical results of this step clearly show the superior performance of nozzles with spiral rifling like guides. In this case, SFC reduces up to 32 percent while the engine power and it's torque rises more than 63 percent. Also the amount of pollutants like NOx reduces 12 percent with respect to common cylindrical nozzles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • injector nozzle geometry
  • swirly flow
  • engine performance
  • pollutants