نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا- سامانه های فضانوردی- طراحی وسایل فضایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این مقاله به ایجاد یک بستر محاسباتی برای مسئله فرمیابی و تحلیل ارتعاشات سازه سه میله ای با پیش تنش محوری پرداخته است. فرایند فرمیابی به واسطه تعیین ماتریسهای اتصال در قالب دو مرحله تعیین مختصات گره ها و چگالی نیروی اعضاء انجام شده است. بطوریکه با سعی و خطا، حالتهای ممکن برای مختصات گره ها و چگالی نیروها صرفا با اطلاع از توپولوژی و نوع اعضاء تا ارضاء الزامات رنک در ماتریسهای چگالی نیرو و تعادل تعیین شده است. سپس معادلات حرکت و تحلیل ارتعاشات آزاد در قالب فرکانسهای طبیعی سیستم با بکارگیری روش المان طیفی و استفاده از شکل مودهای دینامیکی استخراج شده است. شبیه سازیها برای ارتفاعهای مختلف سیستم و نسبت مساحت سطح فوقانی به سطح پایینی ارائه و با روش المان محدود مقایسه شده است. نتایج حاصل در قالب یک مطالعه مقایسه ای برای فرکانسهای طبیعی توپولوژیهای مختلف سازه تنسگریتی سه میله ای، بیانگر میزان قوام فرمهای مختلف سازه برای کاربردهای تک یا چند بخشی میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Form-Finding and Free Vibration Analysis of a Class-One Triplex Tensegrity Prism

نویسندگان [English]

  • Milad َAzimi 1
  • Samad Moradi 2

1 Aerospace Research Institute of Iran (Ministry of Science, Technology and Research)

2 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper deals with form-finding and free vibration analysis of a pre-stressed class-one triplex tensegrity structure. The form-finding is performed via a two-step procedure, the nodal coordinates connectivity matrix, and structural element force density determination. Accordingly, the possible states for the nodal coordinates and the structural force density of the triplex prism have been determined by trial and error (based on topology and member type knowledge) to satisfy the force density, and equilibrium matrices rank requirements. Based on different structural topologies, the equation of the motion in the frequency domain for free vibration analysis of the system is derived using the spectral element approach and dynamic shape functions. Simulations are provided for different system heights and the top-bottom aria ratios and compared with the FEM. The numerical simulations in the form of a comparative study of the natural frequencies of triplex tensegrity prism with different heights and cross-sections represent the system’s robustness with different topologies for single or multi-stage applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class-one tensegrity
  • Form-finding
  • Natural frequency
  • Spectral element
  • Vibration