نویسندگان

چکیده

در این مقاله استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی تجاری و سیستم تله‌متری در یک محمولة تحقیقاتی راکت کاوش مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم موقعیت‌یاب جهانی عبارت است از دریافت‌کنندة جی‌پی‌اس و سیستم‌های آنتن خاص این مأموریت. سیستم تله‌متری عبارت است از فرستندة داده، گیرندة داده، آنتن‌ها و غیره. هر سیستمی پس از طراحی و ساخت، تحت آزمایش‌هایی قرار می‌گیرد تا عملکرد آن برای شرایط پروازی محموله بررسی شده و تأیید گردد که در این مقاله، این آزمایش‌ها نیز شرح داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Considerations of Utilizing Telemetry and GPS System in Sounding Rockets

نویسندگان [English]

 • B. Beheshti Boroumand
 • A. Ghanbarian
 • Z. Sadeghi Givi
 • A. Ahmadloo
 • K. Raissi
 • M. Bahrami

چکیده [English]

Utilization of the GPS and telemetry systems in sounding rockets are described in this paper. The GPS system is composed of a GPS receiver and its special antennas for this mission. Telemetry system consists of data transmitter, data receiver, and antennas. Each system undergoes some tests to being verified for accurate performance in flight situation after design and fabrication. These tests are also explained in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Telemetry system
 • GPS system
 • Sounding rocket
 • Performance test
 • Environmental test
 1. Morgan D.R., R.G. Streich, B. Bull, and Ch. Grant, "Telemetry Tracking and Control (TT&C)- First TDRSS, then Commercial GEO & Big LEO and Now Through LEO", URL: isd.gsfc.nasa.gov/papers/doc/TTC
 2. Markgraf M., O. Montenbruck, and S. Leung, "A Flexible GPS Tracking System For Sub-Orbital and Space Vehicles", 9th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation System, Saint Petersburg, 27-29 May 2002.
 3. Haas L., M. Abousalem, and J. Murphy, "The Ashtech G12-HDMA: A Low Cost, High Performance GPS Space Receiver", Institute of navigation international technical meeting ION GPS-2000, Salt Lake City, Sept. 19-22, 2000.
 4. "Sounding Rocket Program Handbook", NASA Goddard Space Flight Center, 1999.
 5. "SRP_4 Design Document", 2001, Vol.1.
 6. "Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests", MIL-STD-810F, 1 January 2000.
 7. "Commercial Launch Safety", ANSI/AIAA S-061-1998.