نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خاتم الانبیاء، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.1341

چکیده

در این مقاله به منظور پوشش مخابراتی یک منطقه جغرافیایی وسیع، استفاده از شبکه ای مخابراتی متشکل از یک ماهواره LEO و یک بالن مقید مجهز به مکانیزم نشانه روی آنتن پیشنهاد گردیده است. شبکه ی مخابراتی پیشنهادی قادر است ضمن ایجاد ارتباط مخابراتی میان کاربران موجود در منطقه، داده های جمع آوری شده را به یک مرکز ماموریت خارج از منطقه ارسال و فرامین مورد نیاز را دریافت نماید. در این کار به منظور کنترل و جهت دهی بیم آنتن ها به سوی اهداف مورد نظر، به طراحی کنترل کننده ی سطح دینامیک تطبیقی (ADCS) پرداخته شده است. تعیین مودهای عملیاتی، طراحی الگوریتم مدیریت مود و همچنین، استخراج مسیرهای مرجع متناسب با مودهای عملیاتی، از دیگر موارد مورد بحث در این مقاله می باشند. در این کار همچنین پایداری کراندار غایی (UUB) سیستم حلقه بسته تضمین شده و عملکرد کنترلی نیز با انجام شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفته است. شبکه مخابراتی و سیستم کنترلی پیشنهادی قادر به ایجاد پوشش مخابراتی ناحیه ای وسیع در مناطق دوردست یا شرایط اورژانسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Extensive Regional Telecommunications Coverage in Emergency Condition using Satellite and Tethered-Balloon Equipped with Antenna Pointing Mechanism – Part 2: Operation Modes and Controller Design

نویسندگان [English]

  • Javad Ranjbar 1
  • Mohammad Fathi 2

1 Department of Electrical Engineering . Khatam Al-Anbia University .Tehran . Iran

2 Department, of Electrical Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, in order to provide telecommunication coverage for a wide geographical area, the use of a network consisting of an LEO satellite and a Tethered-Balloon equipped with antenna pointing mechanism is proposed. The proposed telecommunication network is able to send the collected data to a mission center outside the covered region and receive the required telecommands, while providing a telecommunication link between the users in the covered region. To control and point the antenna beams towards desired targets, an Adaptive Dynamic Surface Controller is designed. Determining the required operating modes, designing a mode management algorithm and extracting the appropriate reference trajectories for each operating mode are among the discussed issues in this paper. The Uniform Ultimate Boundary (UUB) stability of the closed-loop system is proved and the performance of the control system is studied by simulation. The proposed communication network and control system are able to provide wide telecommunication coverage in remote areas or emergency situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antenna Pointing Mechanism
  • Mode Management
  • Adaptive Dynamic Surface Controller
  • UUB Stability