نویسندگان

چکیده

در اکثر سیستم‌های تله‌متری فضایی از حداقل دو آنتن فرستنده برای ارسال سیگنال رادیویی به‌سمت آنتن گیرنده استفاده می‌شود. دلیل آن تأثیر بدنة بزرگ و فلزی اجسام پرنده در قطع ارتباط رادیویی بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در حین مانورهای پروازی است. نصب دو آنتن فرستنده برروی بدنة جسم پرنده ارتباط مناسب و دائم رادیویی بین فرستنده و گیرندة تله‌متری را تضمین خواهد کرد، ولی در لحظاتی از پرواز که آنتن گیرنده سیگنال رادیویی را به‌طور همزمان از دو آنتن فرستنده دریافت کند، پدیدة مخربی به‌نام خودتداخلی به‌وجود خواهد آمد. با ایجاد استقلال بین دو سیگنال ارسالی توسط آنتن‌های فرستنده می‌توان با این پدیدة مخرب مقابله کرد. در این مقاله، با استفاده از یکی از کُدهای بلوکی معروف به‌نام کُد الموتی، استقلال بین دو سیگنال ارسالی از دو آنتن فرستنده در کل مسیر پرواز ایجاد می‌شود. با اعمال این کُد بر روی لینک رادیویی، میزان نوسانات منحنی احتمال خطای بیت در مسیر پرواز تا حد مناسبی کاهش‌‌ می‌یابد و کیفیت ارتباط رادیویی تله‌متری فضایی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Method for Performance Enhancement for Aeronautical Telemetry Radio Link Using Alamouti Code

نویسندگان [English]

  • شاهرخ مرزبان
  • کمال محامدپور

چکیده [English]

In the most aeronautical telemetry systems, at least two antennas are used to transmit radio signals towards receiver antenna. It is due to effect of large metallic fuselage of air vehicles in cutoff radio link between transmitter and receiver antenna during flight manoeuvres. Installation of two antennas on the fuselage of air vehicle guarantees a convenient and continuous link between telemetry transmitter and receiver antennas. But during some moments that receiver antenna receiver radio signals from two transmitter antenna simultaneously, there is phenomena named self-interference, one can overcome this problem through making independence between two transmitting signals. In this paper using one of the block codes named Alamouti one can assure independence of two transmitting signals from two transmitter antennas. Using this code in a radio link, variation of bit error rate probability in flight path reduced to some convenient values and quality of radio link will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alamouti code
  • flight manoeuvres
  • radio link
  • self
  • interference
  • air vehicles