نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مهم و پیچیده در طراحی قطعات و محصولات بخصوص در صنایع حساس و دقیق (مانند صنایع هوایی، فضایی و ... ) انتخاب مقدار بهینه تلرانس برای اجزاء تشکیل دهنده، می باشد. عموماً مهندسین طراحی تمایل دارند تلرانس ها را بسته در نظر گیرند تا محصول از لحاظ عملکردی و قابلیت اطمینان در سطح بالایی قرار گیرد و این در حالی است که مهندسین ساخت و تولید تمایل دارند تا از تلرانسهای باز استفاده کنند تا فرایند تولید راحتتر، ارزان تر و عملیاتی تر باشد. در این مواقع مهمترین مساله مطالعه توازنبین دو مقوله تلرانس و سایر عوامل متاثر از آن از قبیل کیفیت ، هزینه، تولید و .... می باشد. در این زمینه مقالات و روشهای متعددی وجود دارد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از یکی از ابزارهای آمار و ریاضی تحت عنوان روش رویه پاسخ(RSM) ابتدا طریقه تشخیص تلرانسهای بحرانی را تشریح کرده و در ادامه طریقه تخصیص بهینه تلرانس در حالتی که هزینه تولید و یا مشخصه کیفی بهینه می شود مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Response Surface Method (RSM) in the Optimal Allocation of Tolerances

نویسندگان [English]

  • مهدی نقی خانی
  • حمیدرضا علی محمدی

چکیده [English]

Selection of the optimal tolerance for the components is one of the most important and complex issues in the design of the parts and products especially in sensitive and accurate industries (like as aerospace). Generally the design engineers tend to consider close tolerances in terms of product performances and high reliability, on the contrary to manufacturing engineers that used to open tolerances because of easier, cheaper and practicality of manufacturing processes. Study the balance between tolerance and other factors affecting it, such as quality, cost and production, is the most important issue in this case. In this regard, there are numerous articles and methods. In this paper we use the tools of statistics and mathematics as" response surface method", first method of diagnosis of the critical tolerances describes and then tolerance of the optimal allocation - in case the cost of production or quality characteristic is optimized- has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • response surface method
  • tolerance allocation
  • Cost
  • Design of experiments