نویسندگان

چکیده

در این پژوهش روش هدایت اغتشاشیبر پایه ماتریس انتقال حالت برای مسئله‌ای غیر کپلری که شامل نیروها و شتاب‌های غیر جاذبه‌ای قابل پیش‌بینی باشد توسعه یافته است. در این رویکرد خطی‌سازی‌ها و فرآیند تولید ماتریس‌های پایه با فرض حضور نیروی آیرودینامیک علاوه بر نیروی گرانش غیر کپلری انجام شده است و بر اساس این رویکرد عملکرد روش‌ هدایت C*را برای مسائل که نیرویی غیر از گرانش در آن دخیل است اصلاح شده است. در نهایت نیز هدایت C*توسعه یافته برای هدایت ماموریت فرود یک محموله به روی یک سیاره توسعه یافته و از آن برای اصلاح مسیر مدول و افزایش دقت فرود بهره‌گیری شده است. نتایج نشان دهنده افزایش قابل توجه دقت نسبت به حل‌های غیر کپلری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Required Velocity Calculation in the Presence Of Atmosphere Effect in C* Matrix

نویسندگان [English]

  • آ. محمدی
  • ا. طاهری
  • ج. روشنی‌یان
  • م. بهرامی

چکیده [English]

In this research a perturbation based guidance method is developed for non-Keplerian problem. Problem is linearized in the presence non-gravitational forces like aerodynamic, so it can improve the performance of C* guidance for reentry problems. In this study developed method is used for a reentry guidance accuracy and performance. Results showed significant increases in accuracy compared to Keplerian approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orbital boundry valuo problem
  • C* guidance
  • guidance matrix
  • state transition matrix