نویسندگان

چکیده

در این مقاله عملکرد و کارآیی یک شبیه‌ساز سه درجه آزادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پلتفرم یک ابزار آزمایشگاهی مهماست که برای بررسی عملکرد زیر سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دستگاه از یاتاقان هوایی نیم‌کره‌ای برای ایجاد شرایط تعلیق و جاذبة صفر و از چرخ عکس‌العملی نمونه‌‌سازی شده به عنوان عملگر کنترل وضعیت استفاده شده است. یک حسگر ترکیبی یکپارچه نیز برای تعیین وضعیت به کار می‌رود. امکان ارسال فرمان و مشاهدة پارامترهای عملکردی پلتفرم در ایستگاه مانیتورینگ با استفاده از کارت شبکة بیسیم امکان‌پذیر است. برای ارزیابی عملکرد و کارآیی سیستم، کنترلرهای وضعیت PD، QEFو LQR برای سیستم طراحی شده و مانور تغییر وضعیت با استفاده از آنها انجام شده است. نتایج آزمایش‌های عملی علاوه بر اثبات عملکرد مناسب کنترلرهای طراحی شده، قابلیت و کارآیی سیستمطراحی شده را به عنوان شبیه‌ساز برای پیاده‌سازی و ارزیابی کنترلرهای وضعیت ماهواره نشان می دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of Three Axis Attitude Controllers for Evaluation of a Micro-gravity Satellite Simulator

نویسندگان [English]

  • امیرحسین توکلی
  • احمد کلهر
  • سیدمحمدمهدی دهقان

چکیده [English]

In this paper the performance of a three Degrees Of Freedom simulator is evaluated. This platform is considered as an important instrument generally used in performance tests of spacecraft attitude determination and control subsystem on the ground. A hemispherical air bearing is used to provide micro gravity condition. Reaction wheels produce required control torques and an integrated sensor is used for attitude determination. Commanding and visualization of the platform in monitoring station are provided by a wireless LAN. PD, QEF and LQR controllers are designed and implemented for slew maneuver to show the ability of the simulator. The desired attitude accuracy is obtained using these controllers. The test results verify the designed controllers and show the ability and functionality of the system, as a simulator for evaluating attitude controllers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude Determination and Control
  • Air bearing
  • Reaction wheel
  • Attitude Sensor
  • Attitude Maneuver