نویسندگان

چکیده

موشک‌های بالستیک که در خارج جو پرواز می‌کنند، به علت عدم کارایی سطوح آیرودینامیکی خارجی در جو رقیق، از سیستم‌های کنترل بردار پیشران thrust vector control (T.V.C.)استفاده می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های T.V.C.استفاده از نازل‌های متحرک است. مفصل انعطاف‌پذیر پرکاربردترین نوع سیستم کنترل بردار پیشران در حامل‌های ماهواره‌ و موشک‌های هدایت‌شونده بر پایة سوخت جامد است. متداول‌ترین نوع مواد به‌کاررفته در صفحات انعطاف‌پذیر، انواع لاستیک‌ها، به‌خصوص لاستیک طبیعی است که نیازمند فرآیند‌های آماده‌سازی و پخت خاص است. هدف از این پژوهش، معرفی فرآیندی است که تا حد زیادی تولید را ساده می‌کند. با مبنا قراردادن طراحی مفصل انعطاف‌پذیر بوستر جامد موشک MVژاپن، در این مقاله، یک نوع الاستومر بر پایة رزین پلی‌اورتان که به صورت مایع و دوجزئی بوده و به سهولت قابل استفاده است، به عنوان جایگزین لاستیک پلی‌ایزوپرن بررسی و به‌کارگرفته شده است. ‌آزمایش‌های مختلف شامل آزمایش آب‌بندی با هوا در فشار 8 بار، آزمایش هیدرواستاتیک در فشار 70 بار و آزمایش گرم بر روی مفصل انعطاف‌پذیر اجرا و نتایج آن مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication and Test of Flexible Joint Thrust Vector Controlling System in SRM Using Polyurethane Elastomer

نویسندگان [English]

  • حسین مهدوی‌مقدم
  • محمدمجتبی جوادی

چکیده [English]

Outer space ballistic missiles use thrust vector control system and it is because aerodynamic surfaces are not efficient in thin air.Flexible joint is the most useful type of thrust vector control system through satellite transporters and ballistic missiles based on solid fuel. Most common type of elastomer in these structures is rubbers and especially natural rubber, which require special preparation and cure processes. The goal defined in this article is to introduce a process which is much easier to apply. Based on flexible joint design in Japanese MV booster missile, an elastomer based on polyurethane resin, which is easily applicable and consists of two liquid parts, is used instead of original Polyisoperne. This elastomer has achieved a good rank in both sealing test in eight-bar pressure and hydrostatic test in the pressure of 70 bars. It also has been fire tested and the results were satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible Joint
  • Solid Fuel Motor
  • Hydrostatic Test
  • Thrust vector control
  • Poly Urethane