نویسندگان

چکیده

در این مقاله‏ به‌منظور تقسیم تصویر در چهار باند طیفی (از آبی تا فروسرخ نزدیک) در دوربین‌های چند طیفی، به بررسی مزیت‌های تقسیم‏کننده‌های چهار منشوری پرداخته می‏شود. سپس ضمن تشریح ردیابی پرتو در این نوع تقسیم‏کننده‏ها، به بیان پارامترها و اصول اصلی طراحی اشاره می‏شود. در ادامه، با استفاده از نرم افزار زیمکس، طراحی یکمدل از تقسیم‌کنندة چهارمنشوری چسبیده به آشکارساز (CCD)ارائه می‌شود و نیزنمودارهایی ردیابی پرتویی، نمودار نقطه‏ای و بیراهی مربوط به آن بررسی می‏شود. در پایان، ضمن بیان مشخصه‏های تقسیم‌کنندة چهارمنشوری که از برنامه‌نویسی با نرم افزار زیمکسحاصل شده است، از جمله وزن، طول مسیر اپتیکی و ضخامت تیغة معادل، به بیان مشخصه‏های این طراحی در دوربین‌های چندطیفی ماهواره‏های سنجش از دور پرداخته می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a Model of Four Color Separation Prism in Satellite Camera

نویسندگان [English]

 • Atefe Ajami
 • Siyamak Naseri
 • Davood Hashemi
 • Mahboube Arabsorkhi

چکیده [English]

In this paper, in order to separate images in four spectral bands (from blue to near infrared) in multispectral cameras, four-color separation prism advantagesarereviewed. Then, while description of ray tracing of four-color separation prism, main design parameters and principlesarementioned.After that, design of a four-color separation prism model that attached to detector (CCD) by using the Zemaxsoftwarearedescribed,also spot diagrams,ray tracingand aberration graphsare analyzed. Finally, while expression four-color separation prism characteristics that yield fromprogramming with Zemax software, including weight, length of the optical path and thickness of equivalent blade, itsspecifications in remote sensing satellite multispectral camerasareexplained

کلیدواژه‌ها [English]

 • satellite
 • Remote Sensing
 • Multi spectral imaging
 • four
 • color separation prism
 • Spherical aberration
 • Zemax software
 1. Watt, P. B. and Sharman, R. A., “Optical Beam Splitters”, US Patent, No. 4, 541,688, Date of Patent: 1985.
 2. Ohmuro, R., “Four Color Separation Optical Device”, US Patent, No. 5, 777, 674, 1998.
 3. Browning, S. D., LeFebvre, P. M. and Swaby B., “Thin Film Dichroic Color Separation Filters for Color Splitters in Liquid Crystal Display Systems”, US Patent, No. 5 ,914, 817, 1999.
 4. Duncan, D. B., Leeson, G. J. and Duncan, J. G., “Apparatus for Forming a Plurality of Subimages Having Different Characteristics”, US Patent, No. 6, 215, 597, 2001.
 5. Haung, A. L., “Producing Color Light Beams”, US Patent, No. 6, 238, 051 B1, 2001.
 6. Lin, D. and Cui, Sh., “CCD Camera for CBERS”, Availabel, [on line]: http://www.gisdevelopment.net/ aars/acrs/1999/ts7/ts7201.shtml.