نویسندگان

چکیده

در این مقاله‏ به‌منظور تقسیم تصویر در چهار باند طیفی (از آبی تا فروسرخ نزدیک) در دوربین‌های چند طیفی، به بررسی مزیت‌های تقسیم‏کننده‌های چهار منشوری پرداخته می‏شود. سپس ضمن تشریح ردیابی پرتو در این نوع تقسیم‏کننده‏ها، به بیان پارامترها و اصول اصلی طراحی اشاره می‏شود. در ادامه، با استفاده از نرم افزار زیمکس، طراحی یکمدل از تقسیم‌کنندة چهارمنشوری چسبیده به آشکارساز (CCD)ارائه می‌شود و نیزنمودارهایی ردیابی پرتویی، نمودار نقطه‏ای و بیراهی مربوط به آن بررسی می‏شود. در پایان، ضمن بیان مشخصه‏های تقسیم‌کنندة چهارمنشوری که از برنامه‌نویسی با نرم افزار زیمکسحاصل شده است، از جمله وزن، طول مسیر اپتیکی و ضخامت تیغة معادل، به بیان مشخصه‏های این طراحی در دوربین‌های چندطیفی ماهواره‏های سنجش از دور پرداخته می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a Model of Four Color Separation Prism in Satellite Camera

نویسندگان [English]

 • عاطفه عجمی
 • سیامک ناصری
 • داوود هاشمی
 • محبوبه عرب سرخی

چکیده [English]

In this paper, in order to separate images in four spectral bands (from blue to near infrared) in multispectral cameras, four-color separation prism advantagesarereviewed. Then, while description of ray tracing of four-color separation prism, main design parameters and principlesarementioned.After that, design of a four-color separation prism model that attached to detector (CCD) by using the Zemaxsoftwarearedescribed,also spot diagrams,ray tracingand aberration graphsare analyzed. Finally, while expression four-color separation prism characteristics that yield fromprogramming with Zemax software, including weight, length of the optical path and thickness of equivalent blade, itsspecifications in remote sensing satellite multispectral camerasareexplained

کلیدواژه‌ها [English]

 • satellite
 • Remote Sensing
 • Multi spectral imaging
 • four
 • color separation prism
 • Spherical aberration
 • Zemax software