نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی بر آن شده تا کنترل آرایش پروازی را برای چندین ماهواره تحت روشی به نام ساختار مجازی(Virtual Structure) صورت دهیم. در ابتدا الگوریتم مورد نظر را در فضای مرجع بدون هیچ گرادیان‌ جاذبی پیاده کرده‌ایم و در ادامه همین الگوریتم را برای دسته‌ای از ماهواره‌ها که درون مداری دایرویحول زمین در گردش هستند توسعه داده‌ایم. سپس برای عدم برخورد ماهواره‌ها با یکدیگر کنترل‌کننده دیگری به سیستم اضافه کرده‌ایم. و در نهایت این سیستم کنترلی را بر روی میکروماهواره‌هایی تحت عنوان اسفیرز(SPHERES) با درنظر گرفتن محدودیت عملگرهای کنترلی آنها پیاده‌سازی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collision-Free Control for Multiple Satellites via Formation Feedback of Virtual Structure

نویسندگان [English]

  • محمد صابری‌توکلی
  • فریبرز ثقفی

چکیده [English]

This paper has tried to control for multiple satellite formation flight under a method called Virtual structure. First the algorithm was implemented in the reference coordinate system has no gradient and then we have developed the same algorithm for a circular orbit around the earth within a set of satellites that are in circulation. Then for each of the satellites we have added collision avoidance controller to the system. And then the control system on the satellites such as SPHERES taking into account the constraints operators has control over their implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formation flight
  • Virtual structure
  • Reconfiguration