نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های شناسایی خرابی توسط مدل، شناسایی خرابی با استفاده از رؤیتگرهاست. در این مقاله، رؤیتگری از نوع رؤیتگرهای مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ژیروسکوپ ماهواره‌بر طراحی می‌شود. در ادامه با معرفی انواع خرابی‌های موجود در یک حسگر و همچنین اعمال آن به ژیروسکوپ یک ماهواره‌بر، شناسایی خرابی با استفاده از رؤیتگر طراحی شده انجام می‌پذیرد. در این روش در صورت بروز خرابی احتمالی، رؤیتگر طراحی شده با استفاده از جهش خطای تخمین، آن خرابی را تشخیص می‌دهد. با بررسی نتایج شناسایی خرابی توسط رؤیتگر مد لغزشی در حضور اغتشاشات، عملکرد مناسب رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fault Detection for an Aerospace Launch Vehicle Using Sliding Mode Observer

نویسندگان [English]

  • جعفر روشنی‌یان
  • سیدمحمدمهدی حسنی
  • محمدمهدی نظری
  • مهدی علیاری

چکیده [English]

Aerospace Launch Vehicles (ALV) are generally designed with high reliability to operate in complete security through fault avoidance practices. However, in spite of fault avoidance, fault occurring is inevitable. Hence there is a requirement for on-board fault detection and isolation (FDI) without significant degradation in the ALV performance. The robust observers are widely used in FDI due to reduction of the effect of disturbances in the FDI process. In this paper, the robust fault diagnosis observer is designed for an ALV subject to uncertainties. The linear sliding mode technique is used to design the observer for a linear time varying model of an ALV. The parameter estimation from the sliding mode scheme is compared with those generated by a nonlinear simulation and are found to provide good correlation. Then, a proposed linear sliding mode observer is employed to generate the residual as an indicator of predefined gyroscope faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Launch Vehicle
  • sliding mode observer
  • fault detection
  • Gyroscopes fault
  • Fault tolerant system