نویسندگان

1 خواجه نصیر الدین طوسی - هوافضا

2 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق برای رسیدن به کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور ارائه شده است. در تدوین کد طراحی با درنظر گرفتن فلسفة طراحی «بهتر، سریع‌تر و ارزا‌ن‌تر» تلاش بر این بوده که علاوه بر استفاده از فناوری‌های روز و همچنین نظر کارشناسان خبره، محدودیت‌های بومی مانند محدودیت‌های پرتابگر داخلی نیز لحاظ شود. مزیت اصلی کد ارائه شده نسبت به نمونه‌های متداول، استفاده از روش‌های شبیه‌سازی دقیق‌تر و مدل‌های به‌ روزتر در روند طراحی مفهومی زیرسیستم‌هاست. همچنین با درنظر گرفتن تجربیات گذشته برای انتخاب بهترین نقطة شروع طراحی، دست‌یابی به یک طرح عملیاتی با کاهش احتمال تغییرات پرهزینة‌ مراحل بعدی طراحی محقق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive Code of Remote Sensing Satellite Conceptual Design

نویسندگان [English]

  • اسد صاغری 1
  • مهران میرشمس 2
  • علی جعفرصالحی

چکیده [English]

In this article the results of research to achieve a comprehensive code of remote sensing satellite conceptual design is presented. In compiling the code with considering the design philosophy of "better, faster, cheaper" has been attempted in caddition to the use of new technologies and the experiences of experts, local constraints such as national launchers limitation also be considered.The main advantage of the proposed code than conventional models, is using accurate simulation methods and newer models in the process of conceptual design of subsystems. view of the practical experience of the past to choose the best design starting point, achieve an operational plan to reduce the risk of costly changes, next steps of design has been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Code design
  • Simulation
  • Conceptual design
  • Satellite remote sensing