نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی استخراج شده­است. بر حسب کاربرد، ممکن است استفاده از هدایت ضمنی در مختصات قطبی بر معادلات هدایت ضمنی در مختصات دکارتی ترجیح داده­شود. همچنین بر حسب نوع مسئله، ممکن است استخراج روابط تحلیلی برای ماتریس حساسیت با استفاده از مختصات قطبی آسا‌‌ن‌تر باشد؛ لذا استخراج این روابط در مختصات قطبی و تبدیل روابط به مختصات دکارتی می­تواند مفید باشد. در ادامه نیز نتایج حل به مختصات استوانه­ای تعمیم داده شده­است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implicit Guidance Equations in Polar Coordinates

نویسنده [English]

  • Seyed Hamid Jalali Naini

Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, implicit guidance equations are derived in polar coordinates. Depending on applications, implicit guidance equations in polar coordinates may be preferred over cartesian coordinates. Moreover, depending on the type of guidance problem, analytical solutions for sensitivity matrices may be simplified using polar coordinates. Therefore, transformation of implicit guidance equation into polar coordinates can be useful in guidance problems. In addition, the resulting equations are extended to cylindrical coordinates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implicit guidance
  • Required velocity
  • sensitivity matrix