نویسندگان

پروژه ماهواره آتست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

عایق‌های چند لایة حرارتی (MLI) از جمله سخت‌افزارهایی است که به‌منظور قطع تبادل حرارتی ازطریق تشعشع به محیط اطراف استفاده می‌شود. این عایق‌ها از چینش چندین لایة براق که با توری‌‌های جدا‌کننده‌ای از جنس عایق هدایت حرارتی از یکدیگر جدا شده‌اند، تشکیل شده است. این سخت‌افزار حرارتی به‌طور گسترده در ساخت ماهواره‌ها کاربرد دارد. به‌منظور ساده‌سازی در تحلیل‌های حرارتی به جای مد‌ل‌سازی اجزای تشکیل‌دهندة عایق‌های چندلایه از پوششی با ضرایب تشعشعی معادل آن استفاده می‌شود. برای دست‌یابی به ضرایب مذکور روش‌های متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله، به شرح آزمایش‌هایی که در مرکز تحقیقات ماهوارة دانشگاه امیرکبیر به‌منظور دست‌یابی به ضریب صدور مؤثر یک عایق چندلایه انجام شده است پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Emissivity of a Multilayer Insulation Blanket Using Test

نویسندگان [English]

  • Hamed R. Najafi
  • Esmaiel Moeini
  • Seyed Mohammad Hossein Karimian
  • Hamed Alisadeghi

Atest Satellite Project, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The intention of this paper is to discuss the results obtained from tests conducted at Amirkabir University of Technology Thermal Control Lab on multilayer insulation (MLI) blankets designed and fabricated in university, describing the thermal performance of test specimens at different environmental temperatures. We have evaluated the MLI performance by experimentally measuring our MLI’s emissivity factor.  For this purpose we have defined our experiments based on the effective emissivity model. Fabricated MLI blankets are tested in a vacuum chamber at an approximate pressure of 10-6mbar and temperatures of approximately 30°C and -70°C, while subjected to heat with the power input in the range of 1.0 to 2.5 Watts. Results show that the measured effective emissivity is within the range of other reported experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal radiation
  • Effective emissivity
  • Multilayer insulations
  • Radiation Insulations
  • Satellite
[1] Gilmore, D. G., “Spacecraft Thermal Control Handbook,” 2nd Edition, Vol. I, El Segundo, The Aerospace Press, AIAA, 2002, pp. 21-60.
[2] Krishnaprakas, C. K. and et al., “Heat Transfer Correlations for Multilayer Insulation Systems,” Cryogenics, Vol. 40, No. 4, 2000, pp. 431-435.
[3] Bapat, S. L. and et al., “Performance Prediction of Multilayer Insulation,” Cryogenics, Vol. 30, No. 8, 1990, pp. 700–710.
[4] Cunnington, G. R. and Tien, C. L., “A Study of Heat Transfer Processes in Multilayer Insulation,” Thermophysics: Applications to Thermal Design of Spacecraft, Elsevier, 1970, pp. 111-126.
[5] The Thermal Insulation Association of Southern Africa, Thermal Design Handbook – Part 7: Insulation, ECSSE- HB-31-01 Part 7A, 2011.
[6] Lin, E. L. and et al., “Test-Derived Effective Emittance for Cassini MM Blankets and Heat Loss Characteristics in the Vicinity of Seams,” 30th AIAA Thermophysics Conference San Diego, 1995.
[7] Ehlert, J. R. and Smith, T. F., “View Factors for Perpendicular and Parallel, Rectangular Plates,” Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 7, No. 1, 1993, pp.173-174.
[8] Finckenor, M. M. and Dooling, D., “Multilayer Insulation Material Guidelines,” NASA/TP-1999-209263, Marshall Space Flight Center, Alabama, USA.
[9] Henninger, J. H., “Solar Absorptance and Thermal Emittance of Some Common Spacecraft Thermal-Control Coatings,” NASA Reference Publication 1121,1984.
[10]Fesmire, J. and et al., “Performance Characterization of Perforated Multilayer Insulation Blankets,” 19th International Cryogenic Engineering Conference, Grenoble, France, 2002.
[11]Chorowski, M. and et al., “Experimental and Mathematical Analysis of Multilayer Insulation below 80 K,” 18th International Cryogenic Engineering Conference, Bombay, India, 2000.
[12]Fesmire, J. E. and Augustynowicz, S. D., “Methods of Testing Thermal Insulation and Associated Test Apparatus,”Patent US6742926, NASA, 2004.
[13]Dufay, L. and et al., “A Large-Scale Test Facility for Heat Load Measurements Down to 1.9 K,” Cryogenic Engineering Conference, Madison, Wisconsin, USA, 2001.
[14] Chau, H. and Moy, H. C., “Thermal Characteristics of Multilayer Insulation,” AIAA Paper 5th Thermophysics Conference, No 70-850. 1970.