نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری هوافضا، دانشکاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران

10.30699/jsst.2023.346678.1407

چکیده

یکی از اجزای غیر فعال زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره عایق‌های چندلایه می باشند. به‌ منظور جلوگیری از محبوس شدن هوا میان لایه های عایق چند لایه که موجبات بادکنکی شدن و از هم گسیختگی لایه های نازک آن حین پرتاب ماهواره ها را فراهم می نماید، سوراخ هایی در لایه ها ایجاد می نمایند. این سوراخ ها در لایه های مختلف به دلیل مسائل انتقال حرارتی و همچنین محدودیت های ساخت ممکن است هم راستا نباشند. برای داشتن بیشترین راندمان عملکردی عایق‌های حرارتی، مسیرهای خروج گاز باید به نحوی طراحی گردند که کمترین مقاومت در برابر جریان گاز خروجی را داشته ‌باشند زیرا هوای محبوس در میان لایه ها با باقی گذاشتن مسیر انتقال حرارت همرفتی میان آنها راندمان عایق را به شدت کاهش خواهد داد. در این مقاله الگوهای مختلف سوراخکاری که در مقالات مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بررسی شده است. با تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی خروج گاز از میان این عایق ها، اثر پارامترهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of layer perforation pattern on the rate of gas leakage from multilayer thermal insulation during satellite launch

نویسندگان [English]

  • Hamed R. Najafi 1
  • S.M.Hossein Karimian 2
  • Mohammad Reza Pakmanesh 3

1 Aerospace Research Institute of Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Professor, Aerospace Department of Amirkabir University of technology, Tehran, Iran

3 Materials and Energy Research Institute,

چکیده [English]

One of the passive components of the satellite Thermal control subsystem is multilayer insulation. In order to prevent air from being trapped between the multilayer insulation layers, which causes the thin layers to inflate and disintegrate during satellite launches, holes are made in the layers. These holes in different layers may not be aligned due to heat transfer problems as well as manufacturing constraints. For maximum thermal efficiency of thermal insulation, gas outlets must be designed to have the least resistance to exhaust gas flow, because the air trapped between the layers will greatly reduce the insulation efficiency by leaving a convective heat transfer path between them. In this article, different perforation matrix that have been used in articles are reviewed. By analyzing the computational fluid dynamics of gas outflow from these insulators, the effect of various parameters has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilayer insulation
  • Trapped air discharge
  • Perforation matrix
  • Launch
  • Hole Diameter
  • Drilling intervals