نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران

3 مربی گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.1410

چکیده

ایستگاه زمینی متحرک-‌‌ هوایی (Aeronautical-ESIM) که به اختصار A-ESIM نامیده می‎شود، سرویس پهن‎باند ماهواره‏ای را برای سرنشینان هواپیماها فراهم می‎کند. با توجه به اشتراک فرکانسی این سرویس با سرویس‏های زمینی غیرماهواره‌ای قبلی، امکان تداخل فرکانسی آن بر روی سرویس‎های پیشین وجود دارد. بنابر مصوبه نشست‌ جهانی ITU در سال 2019، با رعایت ماسک چگالی شار توان (‏PFD)‏ رسیده به زمین، باید از تداخل فرکانسی A-ESIM بر روی ایستگاه‌های زمینی هم‏فرکانس پیشگیری شود. البته تصویب روش تحقق شرط PFD به نشست جهانی 2023 موکول شده است. دراین راستا برخی کشورها به شبیه‏سازی و تعیین حداقل ارتفاع مجاز A-ESIM از زمین پرداخته‏اند، به طوری که PFD رسیده به زمین از ماسک تعیین شده فراتر نرود. در بسیاری از موارد تنها موقعیت‏های محدودی از ارتفاع‏های غیرمجاز، منجر به تجاوز PFD از ماسک می‏شوند. از این رو در این مقاله با راهکاری جدید موقعیت‌های مجاز و غیرمجاز A-ESIM در هر ارتفاعی کمتر از حداقل ارتفاع مجاز، نسبت به یک ایستگاه ثابت زمینی تعیین می‏شود. علاوه بر آن موقعیت‌های غیرمجازA-ESIM در دوحالت برخاست و فرود آن، بسته به شیب حرکت A-ESIM شبیه‏سازی و تعیین می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the allowable positions of the Aeronautical-Earth Station In Motion (A-ESIM) in order to prevent its frequency interference on the fixed ground station

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Doost 1
  • Saber Shahidzadseh 2
  • Roghieh Karimzadeh Baee 1
  • Pedram Hajipour 3

1 Assistant Professor of Satellite Communication Group- Faculty of Communications Technology, Iran Telecommunication Research Center, Tehran, Iran

2 M. Sc. Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran,, Iran

3 Instructor of Satellite Communication Group Faculty of Communications Technology.Iran Telecommunication Research Center.Tehran.Iran

چکیده [English]

Aeronautical-ESIM (A-ESIM) provides a satellite broadband service for aircraft occupants. Due to the frequency sharing of this service with previous services, there is a possibility of its frequency interference on previous services. According to the resolution WRC 2019, the A-ESIM frequency interference on co-frequency ground stations must be prevented by observing the power flux density (PFD) mask . However, the approval of the PFD condition fulfillment method has been postponed to the WRC 2023. In this regard, some countries have simulated and determined the minimum allowable height of A-ESIM from the ground, so that the PFD reached the ground does not exceed the specified mask. In many cases, only limited positions of unauthorized heights will cause the PFD to override the mask. Therefore, in this paper, with a new solution, the authorized and unauthorized positions of A-ESIM are determined at any height less than the minimum allowable height, relative to a fixed ground station. In addition, the unauthorized positions of the A-ESIM in both take-off and landing positions are simulated and determined depending on the slope of the A-ESIM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeronautical-Earth station in motion (A-ESIM)
  • frequency interference
  • fixed ground station
  • power flux density