نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.30699/jsst.2023.364713.1421

چکیده

برای کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از چرخ های واکنشی، الگوریتم‌های خطی به دلیل سادگی و حجم محاسبات کم پر کاربردترین روش می باشد. در این مقاله ضمن معرفی الگوریتم‌های مختلف تعیین و کنترل وضعیت و بررسی مراجع مختلفی که از روش های کنترلی بهینه خطی و غیرخطی (نظیر LQR و SDRE) استفاده کرده اند، به استخراج معادلات دینامیکی ماهواره پرداخته و سپس به طراحی کنترلر ماهواره از نوع بهینه خطی و غیرخطی مقاوم در برابر نویز و اغتشاشات جایگزین کنترلر PD، پرداخته شده است. سپس الگوریتم های کنترلی جدید برای مد های کاری مختلف ماهواره پیاده سازی شده و با انجام شبیه سازی این روش ها در نرم افزار متلب، به بررسی و مقایسه عملکرد آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Attitude control of nanosatellite using optimal quadratic linear and nonlinear methods

نویسندگان [English]

  • Arash Abarghooei 1
  • Hassan Salarieh 2
  • Pedram Hosseiniakram 3

1 Department of Mechanical Engineering. Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology,, Tehran, Iran

3 Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

Linear algorithms are the most widely used method for satellite attitude control using reaction wheels because of their simplicity and low computational cost. The first part of the paper introduces different attitude determination and control algorithms, and reviews resources that utilized optimal linear and nonlinear control methods (such as LQR and SDRE). Next, dynamic equations for the control of the satellite using reaction wheels have been extracted, then the satellite controller has been designed by using optimal linear and nonlinear methods, which are robust against noise and disturbance, as an alternative for the PD controller. Finally, the designed control algorithms have been implemented for different satellite pointing scenarios, and by simulating these methods in MATLAB software, their performance has been studied and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanosatellite
  • satellite control algorithms
  • reaction wheel
  • optimal control
  • LQR
  • SDRE