نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مربی گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

3 گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

6 دانشکده کاربرد پرتو ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.1411

چکیده

یکی از عوامل آسیب زا برای عملکرد مناسب محموله های مخابراتی، ذرات پر انرژی یونیزان در فضا می‎باشند که استفاده از حفاظ مناسب، از راه کارهای مقابله با آن در نظر گرفته می‌شود. در طراحی حفاظ عوامل متعددی از جمله نوع قطعه و میزان وزن قابل قبول برای محموله و غیره می بایست مورد توجه قرار گیرند. در سالهای اخیر به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و پرتاب، به کار گیری قطعات غیر فضایی مورد اقبال قرارگرفته است. بنابراین، استفاده از حفاظ با جنس مناسب به گونه ای که علاوه بر مقاومت در برابر تشعشعات، بتواند ملاحظات بودجه وزنی را نیز تامین نماید، از چالش های مهم در این حوزه خواهد بود. در این مقاله، هدف بررسی روش های کاهش بودجه وزنی با ملاحظه آسیب پرتویی دزیونیزان می‌باشد. در همین راستا، یک ماموریت توسعه فناوری پنج ساله در مدار GEO، پیش‌بینی شده و نتایج شبیه سازی ها و آزمایش حفاظ از دو جنس آلومینیوم و پلی اتیلن برای بررسی آسیب دز یونیزان، بر حسب بودجه وزنی اولیه و مرجع، ارائه و مقایسه شده است. تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایش در بکارگیری از حفاظ پلی اتیلن کاهش 17/21درصدی مابین دو سنجنده تشعشع بیرونی و داخلی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using Space Radiation Shielding Made of Polyethylene instead of Aluminum in GEO Orbit in order to Reduce Weight

نویسندگان [English]

 • Pedram Hajipour 1
 • Leila mohammadi 2
 • Azam Eidi 3
 • Sara Shoorian 4
 • Nahid Eidi esfiani 5
 • Seyed Amir Hossein Feghhi 6

1 Instructor of Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute (ITRC), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, Technology. ICT Research Institute (ITRC), Tehran, Iran.

3 Satellite Communication Group, ICT Research Institute (ITRC), Tehran, Iran.

4 M.S.c Graduated from Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

5 M.S.c Graduated from Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

6 Radiation Application Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the damaging factors for the proper functioning of telecommunication payloads are high energy ionizing particles in space, which the use of proper shield is a way to deal with it. In the design of protection, several factors, such as the type of part and the amount of weight acceptable for the payload.etc.must be taken into consideration. In recent years, in order to reduce the costs of construction and launch, the use of non-space components has been favored.Therefore, the use of shields with the suitable material in with radiation resistance, with respect to the weight budget considerations, will be one of the important challenges .In this paper, the aim is to investigate the methods of reducing the weight budget considering with respect to the radiation damage of ionizing dose. In this regard, a five-year technology development mission in the GEO orbit has been predicted, and the results of simulations and testing of aluminum and polyethylene shielding to check ionizing dose damage, according to the initial and reference weight budget, have been presented and compared. The analysis and evaluation of the test results using polyethylene protection shows a 17.21 percentage reduction between the two external and internal radiation meters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space radiation
 • Aluminum and polyethylene Shields
 • Total ionizing Dose
 • Weighted budget
 • Space radiation test