نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهرن، ایران

2 دانشکدۀ مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

هدف از ارائۀ مقاله، تدوین نرم‌افزار طراحی سیستمی حامل فضایی چندمرحله‌ای به روش کلاسیک با پوشش کامل مباحث درس «طراحی سیستمی حامل فضایی» در مقطع تحصیلات تکمیلی است. این نرم‌افزار، با هدف آموزش مرحله به مرحلۀ طراحی سیستمی حامل‌های فضایی و فهم بهتر مطالب درس طراحی سیستمی در زمان کمتر، تدوین و کدنویسی شده است. روندنمای طراحی سیستمی استفاده‌شده در این نرم‌افزار مطابق فهرست مطالب درس (پارامترهای اصلی طراحی، معادلات جرمی ـ انرژتیک حامل‌های فضایی، افت‌های سرعت حامل و ...) و همچنین، استفاده از داده‌ های آماری حامل‌های فضایی چندمرحله‌ای تدوین شده است. بنابراین، کاربر می‌تواند به ‌آسانی و در زمان کمتر، مفاهیم هر فصل از درس را حین کار با نرم‌افزار طراحی کلاسیک حامل فضایی(LVCCD) بهتر درک و تجربه کند. در نتیجه، این موضوع سبب افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد. برای ارزیابی نرم‌افزار طراحی‌‌شده، نتایج حاصل از طراحی حامل فضایی چندمرحله‌ای حاضر با نتایج نرم‌افزارهای LVCDو نرم‌افزار روسی PBRM صحه‌گذاری شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Launch Vehicle Classical Design Software with Training Approach in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Hasan Naseh 1
  • Mehran Mirshams 2
  • Javad Naderifar 2

1 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Faculty of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main goal of this paper is development of multi-stage Launch Vehicle (LV) system design software based on advanced classical method. This software has been named Launch Vehicle Conceptual Classical Design (LVCCD). This software covers the complete syllabuses of LV System Design (LVSD) course. The main characteristic of the software development is to step by step training the LVSD. Also it can help the better understand in the course in the best quality and lower time. The algorithm used in the software developed according to the outline of LVSD (major design parameters, LV's mass-energy equations and velocity losses and etc.) and using the multi-stage LV statistical data. Hence, these advantages led to better understanding and conceive. Also LVCCD can improve the qualification of training. Finally, the LVCCD software evaluated and verified with the design software as Launch Vehicle Conceptual Design (LVCD) and PBRM by using existing multi-stage LV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical Design
  • Launch Vehicle
  • Educational Approach
  • LVCCD Software
[1]                    Mirshams, M., Karimi, H. and Naseh, H., “Algorithm to Determine the Optimal Mass Distribution Liquid Propellant Launch Vehicle”, Sixth National Conference of Iranian Aerospace Society, K. N. Toosi University of Technology, 2007 (In Persian).
[2]                    Space Launch System and Ground to groundballistic Missiles Report, PBRM Software, Aerospace Industry Organization, 2006.
[3]                    Mirshams, M. and Naseh, H., “Guidelines for school projects Launch Vehicle Design”, Publications Department of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology ,winter. 2007 (in Persian).
[4]                    Mirshams, M., Karimi, H. and Naseh, H., “Multi-Stage Liquid Propellant Launch Vehicle ConceptualDesign (LVCD) Software Based on Combinatorial Optimization of Major Design Parameters”, Journal ofSpace Science and Technology (JSST), Winter 2009, pp.17-25 (in Persian).
[5]                    Mirshams, M., Mirdamadian, M., Naseh, H. and Fazeli, H. R., “Closed Cycle Liquid Propellant Parameters Design Optimization using Response Surface Methods”, The first Conference of Launch Vehicle Systems, K.N.Toosi University of Technology, 2011 (in Persian).
[6]                    M. Akhlaghi, H. Naseh, M. Mirshams, S. Irani, “A Bayesian Networks Approach to Reliability Analysis of a Launch Vehicle Liquid Propellant Engine,” Journal of Aerospace and Technology, Vol. 3-30, No. 1, (JAST), 2012.
[7]                    M. Mirshams, H. Naseh, M. Mirdamadian, H. R. Fazeli, “The Sensitivity Analysis Engine System Parameters In Liquid Propellant Launch Vehicle”, K.N.Toosi University of technology, The first Conference of Satellite Systems, 2011 (in Persian).
[8]                    M. Mirshams, H. Naseh, H. R. Fazeli, “Multi-objective Multidisciplinary Design of Space Launch System using Holistic Concurrent Design”, Journal of Aerospace, Science and Technology, Vol. 33, Issue 1, Feb. 2014, pp. 40–54.
[9]                    Feodosev, V., Translated by: Roshanian, J., Mirshams, Karimi, M. H., Introduction to Misslie Design, K. N. Toosi University of Technology Inc., 2000.
[10]                    Mirshams, M., Naseh, H. and Fazeli, H.R., “Multi-objective Multidisciplinary design of Space Launch System using Holistic Concurrent Design”, Journal of Aerospace, Science and Technology, Vol. 33, Issue 1, 2014, pp. 40–54
[11]                    Jodei,J., EbrahimiM., and RoshanianJ., “Multidisciplinary Design Optimization of a Small Solid Propellant Launch Vehicle Using System Sensitivity Analysis”, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 38, 2009, pp. 93–100.
[12]                    Dehkordi, S.Y. Mirshams, M. and Roshanian, J. “Launch Vehicle Collaborative Robust Optimal Design with Multiobjective Aspect and Uncertainties”, Journal of Modares Mechanical Engineering,Vol. 15, No. 11, pp. 339-350 (in Persian).