نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسنده

استادیار، گروه پژوهشی حقوق، پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

اجرام سماوی از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند وامکان ارسال فضاپیمای کوچک با فناوری‌های جدیدبرای معدن کاوی اجرام سماوی و استفاده از منابع معدنی آنها ایجاد شده است و  دیگر نیازی به ارسال فضا پیماهای بزرگ و انسان نیست. شرکت‌های خصوصی با توجه به سودآوری بالقوه در این حوزه بطور جد تمایل خود را برای بهره برداری نشان داده‌اند و شروع به سرمایه گذاری در این حوزه کرده‌اند. با ورود شرکت های خصوصی برای فعالیت و  استفاده از منابع طبیعی در اجرام سماوی، و حمایت دولت ها ازسرمایه گذاری آنها، موضوع مالکیت و تخصیص این منابع در سطح بین الملل بوجود آمده است. اسناد بین‌المللی حقوقی حاکم بر فعالیت‌های فضایی به طور خاص به بهره برداری اجرام سماوی توسط بخش خصوصی توجه نکرده است و متمرکز بر فعالیت دولتها و تعیین حقوق و وظایف آنها در عرصه حقوق بین الملل است. از آنجا که  فقدان مقررات بین‌المللی در این خصوص منجر به محیطی غیر قابل کنترل برای بهره برداری از منابع اجرام سماوی توسط بخش خصوصی می شود، برخی کشورها نظیر آمریکا و لوکزامبورگ برای حمایت از بخش خصوصی و نظامند کردن و اعمال نظارت خود بر این فعالیت ها، اقدام به تصویب قانون ملی خاص نموده اند و  این قانونگذاری را بر این اعتقاد بنا داشته اند  که تخصیص آنچه توسط بخش خصوصی از منابع طبیعی از اجرام سماوی بدست می آید متعارض مقررات بین المللی نیست. در حالی که دیدگاه غالب  بر این باور است که تصویب قوانین ملی در بهره برداری از اجرام سماوی و همچنین منابع آنها بر خلاف ظاهر مقررات بین المللی در معاهده فضای ماورای جو و  بالاخص موافقت نامه ماه و اجرام سماوی در خصوص ممنوعیت مالکیت و تخصیص ماه و اجرام سماوی و اصل میراث مشترک بشریت است. این تحقیق با تجزیه وتحلیل اسناد حقوقی بین‌المللی فضایی کنونی نظیر معاهده فضای ماورای جو 1967 و موافقت نامه ماه 1979، در صدد است دو دیدگاه را به هم نزدیک کرده و  پیشنهاد ایجاد یک رژیم بین‌المللی حاکم بر فعالیت فضایی بخش خصوصی را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of the mining of celestial bodies and its challenges

نویسنده [English]

  • Hamid Kazemi

Assistant Professor, Aerospace Research Institute of Iran, Ministry of Science Research and Technology, Tehran. IRAN

چکیده [English]

Because the lack of international regulations for exploiting the sources of celestial bodies, so some countries, such as the United States and Luxembourg, start to support the private sector, and to regulate and monitor their activities. , Have adopted a special national law that legislate that the appropriation of what is achieved by the private sector from natural sources of celestial bodies is not conflicting with international regulations. While the prevailing view is that the adoption of national laws on the use of celestial bodies as well as their sources contrary to the appearance of international on the Prohibition of Ownership and appropriation of the Moon and the celestial bodies and the principle of the common heritage of mankind. By analyzing current international space legal instruments such as the Outer Space Treaty 1967 and the Moon Agreement1979, the Article seeks to bring two perspectives together and propose an international regime governing the private sector's activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treaties Space
  • Celestial Bodies
  • Mining
  • Space Activitie
  • National Law