نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، حل تحلیلی ماموریت تغییر مسیر جرم فضایی باالقوه خطرناکی که حیات بر روی کره زمین را با مخاطره روبه رو می‌سازد در مدارهایی با لحاظ اثر خروج از مرکز مورد بررسی قرار گرفته است. سیارک فضایی آپوفیس به عنوان نمونه بررسی در این تحقیق مورد مداقه قرار گرفته همچنین از تکنولوژی پرواز آرایشمند نیز به دلیل مزایای آن استفاده شده است. روش های متفاوتی برای ماموریت تغییر مسیر  این اجرام آسمانی پیشنهاد گردیده است که در این میان استفاده از تکنولوژی کشنده گرانشی کاربرد گسترده تری پیدا کرده است. روش حل کاملا تحلیلی با به کارگیری سری فوریه برای حل مساله بازآرایی در دینامیک حرکت نسبی استفاده گردیده است و همچنین نیاز به کارگیری کنترل فعال برای دست یابی به دقت بالاتر نیز با نمودارهای مربوطه بیان گردیده است. روش به کارگرفته شده کاملا تحلیلی و عمومی بوده و هیچ محدودیتی برای استفاده ندارد و در تمامی مدارهای بیضوی با دقت بالا قابل به کار گیری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Solution to relative dynamic of gravity tractors in Formation Flying in Asteroid Deflection Mission

نویسندگان [English]

  • Javad Shams 1
  • Jafar Roshanian 2

1 M.Sc. Department of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, IRAN

2 Professor, Department of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, IRAN

چکیده [English]

In this paper, an analytical solution to deflection mission of asteroid as potentially hazardous spatial mass that threat humanity in future is investigated . The mission of deflecting potentially hazardous asteroids in recently years with possibility of their collision with Earth and the priority to carry out the mission of mitigate risk of these objects from its original space trajectory in recent years has been studied with interest in scientific research. Different methods have been proposed for execute the deflecting these celestial objects, among which the use of gravity tractor technology has become more widely used. In addition, the increasing use of formation flying technology in space missions is increasingly increasing, which has led to the use of this technology in this survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteroid Apophis
  • asteroid deflection mission
  • gravity tractor
  • relative dynamic motion
  • formation flying
  • elliptical space orbits