مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی دیفیوزر برای یک تونل باد زیرصوت مکشی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

زهیر صبوحی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله طراحی دیفیوزر یک تونل باد زیر‌صوت مکشی که سه فن محوری نیروی رانش آن را تأمین می-کنند، به کمک دینامیک سیالات عددی مورد توجه قرار گرفته است. اتاق آزمون تونل باد یاد شده به ابعاد cm140x cm195 است. برای مدل‌سازی فن محوری یاد شده که شامل 10 پره روتور و 13 پره استاتور می-باشد، از روش‌‌ مدل‌سازی سه بعدی پره‌ها استفاده شده است. در روند ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
عیب‌یابی تجربی و عددی محل عیب راه به در صفحات همگن به روش توموگرافی امواج ورقی

سعید ظهوری؛ سعید شاخصی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 15-30

چکیده
  استفاده از امواج هدایت شده ورقی، یکی از قابل اطمینان‌ترین روش‌های پایش سلامت است. اغلب به منظور شناسایی عیوب داخلی از امواج حجمی استفاده می‌گردد که در تشخیص موقعیت ترک‌های سطحی ناکارآمد است. در این مقاله، فرآیند استفاده از روش توموگرافی امواج ورقی جهت تشخیص ترک در یک ورق آلومینیومی بررسی گردیده و برای سه ترک با طول‌های 4، 7 و 10 میلی‌متر ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تلفیق داده‌های سنجش از دوری به منظور بهینه‌سازی مدل تراکم تاج پوشش جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی، سنجنده لندست)

مسعود طایفی فیجانی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد جواد ولدان زوج

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 31-42

چکیده
  هدف از این پژوهش دستیابی به مدلی کارآ، ساده و با دقت مناسب برای پایش روند تغییرات تراکمی جنگل‌های هیرکانی است. مبنای نگارگر تاج پوشش جنگل تلفیق شاخص‌های طیفی است. در این پژوهش، به منظور بهبود نتایج، از تلفیق داده‌ها استفاده می‌شود. بدین منظور، با حفظ مشخصههای طیفی و رادیومتریکی، از دو الگوریتم پاسخ طیفی و smoothing filter based intensity modulation ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
سیستم ناوبری اینرسی-تصویری مبتنی بر رویکردی جدید در ردیابی و ارزیابی ویژگی‌های تصویر

محمدولی ارباب میر؛ مسعود ابراهیمی کچویی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 43-54

چکیده
  در چند دهه اخیر استفاده از سیستم ناوبری تصویری به‌عنوان یک سیستم کمک ناوبری در کنار سیستم ناوبری اینرسی برای پرنده‌های بدون سرنشین مورد تحقیق بسیاری از محققان بوده است. در این تحقیق رویکردی جدید از الگوریتم ردیابی ویژگی‌ها به‌منظور بهبود خطای سیستم ناوبری اینرسی ارائه شده است. در این رویکرد از اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی، ویژگی‌های ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی قانون هدایت سه بعدی مقاوم در برابر مانورهای هدف با رویکرد پایدارسازی جزئی گسسته زمان

محمد حسین شفیعی؛ نگین وزیرپور

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 55-61

چکیده
  در این مقاله، با استفاده از رویکرد پایدارسازی جزئی گسسته‌زمان، یک قانون هدایت مقاوم در برابر مانورهای هدف، به صورت سه ‌بعدی طراحی می‌شود. در پایدارسازی جزئی، سیستم به دو زیرسیستم تقسیم می‌شود که تنها در زیرسیستم اول دستیابی به پایداری مجانبی مطلوب است. از طرف دیگر باوجود پیشرفت‌های گسترده در پیاده‌سازی دیجیتال کنترل‌کننده‌ها، ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) بررسی تشعشعات فضایی
بررسی پارامترهای مدلسازی در تعیین آسیبهای پرتویی TID، DD و SEEبرای ماهواره در مدار LEO با استفاده از نرم افزار OMERE

حمیده دانشور؛ مسعود خوش سیما؛ ابوالفضل دیانی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 63-71

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که باید در طراحی سامانه‌های فضایی مد نظر قرار گیرد، توجه به اختلاف محیط زمینی با محیط فضا می‌باشد. این مسئله باعث تغییر در طراحی شده و بر همه زیرسیستم‌های سامانه‌های فضایی تأثیر می‌گذارد. آسیب‌های پرتویی ناشی از تشعشعات فضایی می‌تواند موجب اختلال و خرابی در عملکرد سیستم‌های فضایی شود. در مقاله حاضر با رویکرد ...  بیشتر