مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

فتح اله امی؛ دومان پوررجب صوفیانی؛ داوود دومیری گنجی؛ سید حسین موسوی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-11

چکیده
  در این تحقیق سعی شده با توجه به مشخصات جریان بالادست و بدون نیاز به اندازه‌گیری تجربی، توزیع قطر و سرعت تعیین -گردد. در ابتدا با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان توربولانس داخل نازل به وسیله مدل دو معادله‌ای k-ε شبیه‌سازی شده و انرژی توربولانس نازل در خروجی نازل تعیین می‌گردد، سپس با استفاده از تحلیل رشد غیرخطی اغتشاشات طول ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی و تحلیل سیستمی سامانه لغو پرتاب فضاپیمای سرنشیندار در ماموریت زیرمداری

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی؛ محمد علی فارسی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 13-23

چکیده
  در مقاله حاضر، فرآیند طراحی سامانه لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشیندار در ماموریت زیرمداری ارائه شده است. به همین منظور با مطالعه آماری سامانه لغو پرتاب سایر فضاپیماهای سرنشیندار، تعدادی پارامتر بدون بعد برای سامانه لغو پرتاب و فضاپیما تولید شده است. با استفاده از این پارامترها، با توجه به داشتن مشخصات جرمی و ابعادی فضاپیما، مشخصات ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) حقوق فضایی
رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 25-38

چکیده
  با درج مقرراتی در اسناد حقوق فضا، دریچه‌ای برای فعالیت‌های فضاییِ تجاری مفتوح گردید. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌های تجاری از فضا بواسطه تزاید بازیگران و توسعه‌ی فناوری‌های نوینِ فضاپایه سرعت بیشتری گرفته‌اند. هر چند چارچوب کنونی در همگامی با مسائل حقوقی ناشی از این فرایند سریع و مستمر تکافو نمی‌کند، لکن مقررات همین اسناد ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 39-48

چکیده
  موتورهای انبساطی، موتورهایی هستند که از نظر دینامیکی رفتار بسیار پیچیده و حساسی دارند. در این موتورها برخلاف سایر موتورها، از دبی مولفه سوخت برای به تولید توان مورد نیاز پمپ ها بهره برده می شود. همین امر فرآیند راه اندازی را در این نوع موتورها را بسیار دشوار و پیچیده نموده است. عملکرد شیرآلات کنترلی فرآیند دینامیکی پیچیده ای است و ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تحلیل عملکرد عملگرهای مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی میکروماهواره براساس چیدمان هرمی و سه محوره

مهران نصرت الهی؛ احمد سلیمانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 49-60

چکیده
  در تحقیق حاضر، عملکرد عملگرهای مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی ماهواره براساس دو چیدمان پیشنهادی هرمی و سه محوره مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور دمای دیواره‌های ماهواره با حضور عملگرها و بدون عملگرها در یک دور چرخش مداری ماهواره مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده‌اند. برای عملگرهای مومنتوم سیالی که به صورت ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
مقایسه پارامترهای اتصال نانوذرات نقره به ماکرومولکول DNA در شرایط جاذبه و ریزجاذبه

آزاده حکمت؛ بهار حاجتی؛ زهرا حاج ابراهیمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 61-70

چکیده
  بسیاری از اکتشافات فضایی جهت بررسی تغییرات در ساختارهای زیستی و عملکردی موجودات در شرایط ریزجاذبه انجام شده است. امروزه بررسی شرایط ریزجاذبه از دیدگاه نانو مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نانوذرات نقره یکی از پرکاربردترین مواد نانویی می‌باشد. در این پژوهش تاثیر ریزجاذبه بر ساختار DNA مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اتصال نانوذرات ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
تخصیص کنترلی تراسترهای افزونه فضاپیما با رویکرد حفظ راستا در الگوریتم سیمپلکس

مازیار شفائی روشن؛ مهدی قبادی؛ مهدی جعفری ندوشن

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 71-82

چکیده
  در این مقاله استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی در تخصیص‌گر کنترلی جهت استفاده در زیرسیستم کنترل وضعیت فضاپیما با تراسترهای افزونه مورد مطالعه قرار گرفته است. از الگوریتم سیمپلکس به ‌عنوان حل‌کننده برتر و از دو رویکرد حفظ راستا و حفظ راستای اصلاحی بودسون به ‌عنوان رویکردهای برگزیده در مواجهه با جواب‌های غیرقابل دستیابی استفاده شده ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
ارائه راهکار و طراحی مفهومی پایگاه پرتاب راهبردی چابهار در راستای توسعه صنعت فضایی کشور

مقداد پایان؛ حنیف کازرونی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 83-98

چکیده
  نیاز به حضور در فضا و استفاده از مزایای آن سبب شده است تا کشور ما نیز گامهای خود را در استفاده از فناوری ماهواره بردارد. در این راستا، ساخت یک پایگاه پیشرفته پرتاب ماهواره با کلیه امکانات مدرن موردنیاز از جمله مسائل اساسی میباشد. پایگاه فضایی حضرت امام خمینی (ره)، نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در سال 1389 اعلام ...  بیشتر