مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

محمد رزمجویی؛ محمد شهبازی؛ فتح الله امی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله شامل گسسته ­سازی معادلات و تهیه یک برنامه کامپیوتری برای آنالیز جریان گاز در محفظه و نازل همگرا-واگرا با دیواره عایق فناشونده می­ باشد. شرایط مرزی فرض شده در نازل کاملاً مشابه یک نازل واقعی می­باشد. به این منظور ابتدا با روابط ریاضی مربوطه پروفیل نازل مخروطی و رائو طراحی شده است و برای حل جریان در نازل همگرا-واگرا از ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سنجش از دور
بهبود مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 27-36

چکیده
  آگاهی از روند تغییرات تراکمی عرصه‌های جنگلی نیازمند مدلی کارآ برای طبقه‌بندی تاج‌پوشش جنگل است. چالش مقدماتی تفکیک تاج‌پوشش جنگل از سایر پوشش‌های گیاهی غیرجنگلی نظیر بوته‌زارها، نیزارها و بیشه‌های متراکم است. در ادامه تلاش‌های قبلی برای بهبود عملکرد مدل FCD در این پژوهش با افزودن شاخص FCCI توأم با اعمال کرنل میانگین عملکرد مدل ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
بررسی عملکرد تراستر دومولفه‌ای با نرم‌افزار توسعه یافته تحلیل محفظه رانش موتورهای فضایی

مسعود عیدی عطارزاده؛ عطیه سرآبادانی؛ غزال داورنیا؛ حامد خسروبیگی؛ محمد فرشچی؛ علیرضا رمضانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 47-37

چکیده
  در مرحله طراحی موتورهای پیشران فضایی، استفاده از نرم‌افزارهایی با هزینه‌ی محاسباتی کم، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این مقاله یک نرم‌افزار مدل‌سازی محفظه رانش موتورهای فضایی دومؤلفه‌ای در مقیاس کوچک توسعه داده می‌شود. با استفاده از مدل‌های پاشش و تبخیر، فرآیندهای تزریق پیشرانه و توزیع تبخیر محاسبه می‌گردد. حلگر ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سیستم‌های مکان‌یابی جهانی و ناوبری GPS)، GLONASS، GALILEO
پیاده سازی الگوریتم درحلقه سامانه موقعیت یابی با دوربین های چشم‌ماهی

محمد علی امیری آتشگاه؛ سید محمد جعفر طبیب

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 49-59

چکیده
  در این مقاله رویکرد مکان یابی یک ربات پرنده در یک فضای محدود توسط دوربین هایی با دید وسیع ارائه می شود. در ابتدا شبیه سازی دینامیکی 6 درجه آزادی وسیله در محیط Simulink انجام شده و حرکت آن در یک محیط مجازی در 3DsMAX پیاده سازی می‌شود. در این محیط تعدادی دوربین ‌چشم‌ماهی در چند نقطه مستقر شده ‌و تصاویر دریافتی آنها از پرواز ربات پرنده به صورت ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) زیر ساختارها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و ...
دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 61-69

چکیده
  حسگرمغناطیسی یکی از پرکاربردترین حسگرها به دلیل سبکی و مصرف توان پایین در میکرو ماهواره‌ها می‌باشد. یکی از معایب بزرگ این حسگرها این است که داده‌های خروجی تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی حاصل از تجهیزات خراب شده و غیرقابل اعتماد می‌گردد. بنابراین باید اندازه میدان مغناطیسی در محل جانمایی حسگرمغناطیسی به کمتر از مشخصه‌های پاکیزگی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) شناسایی،سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی
تحلیل،طراحی و بهینه‌سازی حفاظ تشعشعی چندلایه برای قطعات الکترونیکی ماهواره

کاووس قوردوِئی میلان؛ علی صدر؛ سیدحسن صدیقی؛ حمیده دانشور

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 71-76

چکیده
  در این مقاله، هدف طراحی لایه‌های حفاظت تشعشعی برای محیط‌های الکترونی و پروتونی می‌باشد که برای همه‌ی شرایط فضایی و تمامی مدارها قابل استفاده باشند. بعد از انجام طراحی و انتخاب تعداد لایه‌ها، حفاظ مدنظر با کمک نرم‌افزارهای متلب و MCNPX، تحلیل و بهینه‌سازی شده است. بهینه‌سازی، از طریق نرم‌افزار متلب و الگوریتم ژنتیک به‌گونه‌ای ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

محمد نوابی؛ نازنین صفایی حشکوائی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 77-88

چکیده
  روش کنترل تطبیقی به دلیل غلبه بر مشکل وجود عدم قطعیت‌ها در مأموریت‌های فضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بهینه نوین که بر اساس پارامترهای مارکوف طراحی می‌گردد جهت کنترل وضعیت ماهواره ارائه می‌شود، و مسئله کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از این روش کنترلی و عملگر تراستر غیرخطی در حضور نامعینی‌های ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) حقوق فضایی
مسئولیت دولتها در بهره برداری از ماهواره های کوچک در حقوق بین الملل فضایی

حمید کاظمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 89-102

چکیده
  بسیاری از کاربردهای فضایی که قبلاً با استفاده از ماهواره های بزرگ امکان پذیر بودند، اکنون به دلیل توسعه فناوری، توسط ماهواره های بسیارکوچک انجام می شوند. مقررات بین المللی فضایی که بر بهره برداری ماهواره های بزرگ با فناوری پیشرفته حاکم هستند، همچنین بر مسئولیت دولت ها برای تنظیم و کنترل ماهواره های کوچک قابلیت اعمال دارند. با وجود ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) علوم و اکتشافات فضایی
تعیین چگالی داده‌های پراکنده کروی جهت استفاده در یکنواخت‌سازی کاتالوگ ستاره

فرشاد سمیه ئی؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 103-110

چکیده
  در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت تعیین چگالی داده‌های پراکنده بر روی سطح کره ارائه و سپس از الگوریتم پیشنهادی به همراه روش خوشه‌بندی Geodesic Weighted K-Means و مثلث‌بندی دلونی جهت تولید کاتالوگ ستارگان یکنواخت استفاده شده است. مقایسه نتایج با نتایج حاصل از سایر مقالات مرتبط نشان داد که الگوریتم پیشنهادی منجر به کاهش قابل توجه در احتمال مشاهده ...  بیشتر