مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

حامد معینی؛ ابراهیم افشاری؛ کریم مظاهری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/jsst.2022.1156

چکیده
  در این مقاله به بررسی تاثیرات تغییر پارامترهای هندسی کانالهای جریان بر روی توزیع دما و دانسیته جریان الکتریکی و همچنین عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری پرداخته شده است. هدف، بررسی موارد مذکور با تغییر عرض و عمق کانالهای جریان و همچنین تغییر عرض شانه کانال می باشد. برای این منظور شبیه سازی عددی به صورت دو بعدی و با استفاده از معادلات بقای ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سنجش از دور
بازیابی ضرایب شکست تر اتمسفر به کمک توموگرافی با استفاده از هارمونیک‌های کلاه‌ کروی

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 15-24

https://doi.org/10.30699/jsst.2022.1256

چکیده
  تغییرات شدید مکانی و زمانی ضرایب شکست تر باعث شده است تا نتوان مدل تجربی دقیقی برای نشان دادن توزیع این پارامتر به‌دست آورد. معمولا از داده‌های ایستگاه‌های رادیوسوند برای به‌دست آوردن پارامتر اتمسفری در لایه‌های مختلف جوی استفاده می‌شود، اما فواصل مکانی ایستگاه‌های رادیوسوند زیاد و توزیع آن‌ها کم است و این مسئله باعث شده است ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Drop Behavior on Micro-Structured Superhydrophobic Coating

رامین کمالی مقدم؛ محمد طیبی؛ سالار هیات داودیان؛ رینهارد میلر

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 25-33

https://doi.org/10.30699/jsst.2020.1241

چکیده
  Superhydrophobic coatings can be made by creating a micro-sized structure on a surface providing super-repellent properties. Numerical simulation of drop dynamics and motion on a superhydrophobic surface helps us understand control and building surface textures and find optimum micro structured coatings of maximum hydrophobicity. In the present work, the dynamics of drops on superhydrophobic inclined micro-structured surfaces is studied, using a finite element method. The governing equations and important dimensionless numbers are described and a numerical algorithm is introduced. The validation ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) علوم و فناوری فضایی
آنالیز جدایش بوسترهای جانبی با استفاده از شبیه سازی همزمان دینامیک مقید و CFD وابسته به زمان

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 35-45

https://doi.org/10.30699/jsst.2022.1169

چکیده
  در مقاله حاضر یک کد واسط حل عددی همزمان دینامیک و آیرودینامیک برای شبیه سازی دینامیک بوسترهای جانبی مقید، از ماهواره بر در جو غلیظ ارائه گردیده است. دو حل گر عددی تجاری: یک حل‌ گر شش درجه آزادی دینامیک چند جسمی و یک حل گر عددی وابسته به زمان، توسط یک کد واسط به یکدیگر متصل شده اند و در مجموع یک پکیج نرم افزاری برای شبیه سازی همزمان کوپل ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Modelling Diversity in Redundant Systems: Case Study of Space Systems

قاسم کاهه؛ مهدی عالمی رستمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 45-53

https://doi.org/10.30699/jsst.2021.1283

چکیده
  Diversity plays an essential role in increasing reliability of redundant systems, however in safety and mission critical applications. The onboard computer of satellites and the flight computer of aircrafts, which are ultra-reliable system, utilizes various hardware platforms for their redundant architecture to resolve the common cause failure problem. Furthermore, the software is also developed by separate teams based on different software platforms to mitigate the specification and design flaws, and implementation mistakes. This paper focuses on modelling diversity of redundant systems using ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) زیر ساخت ها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و..)
Design, Construction and Performance Evaluation of a Cold Gas Thruster Test Stand

علیرضا علیخانی؛ محمد رضا سلیمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30699/jsst.2021.1305

چکیده
  The cold gas thruster is one of the significant components of a satellite and its application possesses a marked impact on the entire system performance. The nonlinear function and order of magnitude, lead to increasing the importance of thruster function. Therefore, pre-mission performance assessment has a considerable effect on the risk reduction of space missions. In this article, an uncomplicated and efficient pendulum scheme for development and implementation of a Thruster Test Stand (TTS), to measure the thrust produced at the end of the nozzle is proposed. The TTS is capable of measuring ...  بیشتر