مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

حامد معینی؛ ابراهیم افشاری؛ کریم مظاهری

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله به بررسی تاثیرات تغییر پارامترهای هندسی کانالهای جریان بر روی توزیع دما و دانسیته جریان الکتریکی و همچنین عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری پرداخته شده است. هدف، بررسی موارد مذکور با تغییر عرض و عمق کانالهای جریان و همچنین تغییر عرض شانه کانال می باشد. برای این منظور شبیه سازی عددی به صورت دو بعدی و با استفاده از معادلات بقای ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سنجش از دور
بازیابی ضرایب شکست تر اتمسفر به کمک توموگرافی با استفاده از هارمونیک‌های کلاه‌ کروی

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 15-24

چکیده
  تغییرات شدید مکانی و زمانی ضرایب شکست تر باعث شده است تا نتوان مدل تجربی دقیقی برای نشان دادن توزیع این پارامتر به‌دست آورد. معمولا از داده‌های ایستگاه‌های رادیوسوند برای به‌دست آوردن پارامتر اتمسفری در لایه‌های مختلف جوی استفاده می‌شود، اما فواصل مکانی ایستگاه‌های رادیوسوند زیاد و توزیع آن‌ها کم است و این مسئله باعث شده است ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Drop Behavior on Micro-Structured Superhydrophobic Coating

رامین کمالی مقدم؛ محمد طیبی رهنی؛ سالار هیات داودیان؛ رینهارد میلر

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 25-33

چکیده
  Superhydrophobic coatings can be made by creating a micro-sized structure on a surface providing super-repellent properties. Numerical simulation of drop dynamics and motion on a superhydrophobic surface helps us understand control and building surface textures and find optimum micro structured coatings of maximum hydrophobicity. In the present work, the dynamics of drops on superhydrophobic inclined micro-structured surfaces is studied, using a finite element method. The governing equations and important dimensionless numbers are described and a numerical algorithm is introduced. The validation ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
آنالیز جدایش بوسترهای جانبی با استفاده از شبیه سازی همزمان دینامیک مقید و CFD وابسته به زمان

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 35-45

چکیده
  در مقاله حاضر یک کد واسط حل عددی همزمان دینامیک و آیرودینامیک برای شبیه سازی دینامیک بوسترهای جانبی مقید، از ماهواره بر در جو غلیظ ارائه گردیده است. دو حل گر عددی تجاری: یک حل‌ گر شش درجه آزادی دینامیک چند جسمی و یک حل گر عددی وابسته به زمان، توسط یک کد واسط به یکدیگر متصل شده اند و در مجموع یک پکیج نرم افزاری برای شبیه سازی همزمان کوپل ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Evaluation of Diversity Effects on Increasing the reliability of space systems

قاسم کاهه؛ مهدی عالمی رستمی

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 45-53

چکیده
  Diversity in both hardware and software plays an essential and unmatched role in increasing the reliability of redundant systems, especially in safety and mission critical applications. The onboard computer of satellites and the flight computer of spacecrafts, which are ultra-reliable systems, utilize various hardware platforms for their redundant architecture to resolve a common cause failure (CCF) problem. Furthermore, the software is also developed by separate teams based on different software platforms to mitigate the specification and design flaws, and implementation mistakes. This paper focuses ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
Design, Construction and Performance Evaluation of a Cold Gas Thruster Test Stand

علیرضا علیخانی؛ محمد رضا سلیمی

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، صفحه 55-64

چکیده
  The cold gas thruster is one of the significant components of a satellite and its application possesses a marked impact on the entire system performance. The nonlinear function and order of magnitude, lead to increasing the importance of thruster function. Therefore, pre-mission performance assessment has a considerable effect on the risk reduction of space missions. In this article, an uncomplicated and efficient pendulum scheme for development and implementation of a Thruster Test Stand (TTS), to measure the thrust produced at the end of the nozzle is proposed. The TTS is capable of measuring ...  بیشتر