هدایت حلقه بسته با قید بردار سرعت نهایی با ضریب وزنی متغیر با زمان برای شکل دهی پروفیل دستور شتاب

سید حمید جلالی نائینی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 1-12

چکیده
  در این تحقیق، حل تحلیلی هدایت حلقه‌بسته با قید بردار موقعیت و سرعت نهایی با اعمال ضریب وزنی متغیر با زمان در معیار عملکرد حداقل انتگرال مجذور دستور شتاب با استفاده از تئوری کنترل بهینه به‌دست آمده‌است. دینامیک سیستم، خطی و از مرتبة دلخواه منظور شده و مدل پسا خطی، اما با ضریب متغیر با زمان فرض شده‌‌است. همچنین فرض شده‌است که اندازه ...  بیشتر

طراحی بهینة مدار انتقال در موشک‌های ماهواره‌بر

رضا زردشتی؛ امیرعلی نیکخواه

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 13-17

چکیده
  در این مقالهبه طراحی مسیر پروازی در فاز موتور خاموش (فاز سُرِش) که در مدار انتقالی ماهواره‌برها و فضاپیماها به‌عنوان ابزار مهمی برای کاهش انرژی استفاده می‌شود، پرداخته شده است. با استفاده از پارامترهای مؤثر بر هندسة مسیر و استفاده از روابط حاکم بر مکانیک مداری، مقدار ضربه (اختلاف) سرعت در دوطرف مسیر (بین مدار اولیه و مدار نهایی) به‌صورت ...  بیشتر

طراحی سیستم خواندن CCD دوربین ماهواره، براساس بهینه‌سازی نویز و با در نظرگرفتن محدودیت‌های ماهواره

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 19-26

چکیده
  سیستم خواندن CCD(Charged Coupled Device Read-Out System)دوربین ماهواره‌ها، نیازمند نسبت سیگنال به نویز بالایی است. علت این مسئله،وجود نویزهای خاص و اجتناب‌ناپذیر محموله تصویربرداری فضایی است. این نویزها شامل نویزهای CCD، نویزهایماهواره مانند عدم پایداری کامل ماهواره و نویزهای محیطی مانند تداخل اتمسفر، ذرات باردار، حرکت زمین و ماهواره نسبت به هم، ...  بیشتر

طراحی و ساخت کانال‌های محافظ سیلندری شکل موج‌دار برای استفاده در سازه‌های هوافضایی

یوسف قادری دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 27-34

چکیده
  کانال‌های محافظ موج‌دار، لوله‌هایی هستند که ساختار هندسی آنها به صورت موج‌دار است و برای انتقال سیال در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. با توجه به ساختار هندسی پیچیدة آنها، روابط تحلیلی بسیار محدودی برای بررسی رفتار مکانیکی آنها ارائه شده است. در این مقاله ابتدا، روابطی برای تحلیل استحکامی و کمانشی این کانال‌های موج‌دار تحت فشار ...  بیشتر

کنترل بهینة وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس‌العملی

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ سید مهران میرشمس؛ امیرعلی نیکخواه

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 35-42

چکیده
  در این مقاله مدل‌سازی مانور وضعیت بهینة هر ماهواره‌ برای تحصیل وضعیت مطلوب با استفاده از عملگرهای فعال چرخ عکس‌العملی انجام گرفته است. بدین ترتیب، ابتدا دینامیک حرکت وضعی ماهواره‌‌ای که در سیستم کنترل وضعیت آن از چرخ‌های عکس‌العملی به‌عنوان عملگر فعال استفاده شده است؛ استخراج و معادلات به صورت فضای حالت بیان شده‌اند. به منظور ...  بیشتر

بهینه سازی ابعاد سازه‌های فضایی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش‌های گرادیان

عباس وفایی صفت؛ سید حسین طباطبایی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 43-50

چکیده
  یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازه‌های فضایی بهینه‌بودن ابعاد و در نتیجه وزن سازه است. بهینه‌سازی ابعادی عمدتاً به‌وسیلة الگوریتم‌های گرادیان و الگوریتم ژنتیک انجام می‌شود. اصول عملکرد الگوریتم‌های گرادیان بر پایة مشتق تابع هدف و قیود مسئله است. عملکرد این الگوریتم‌ها به نقطة اولیه وابسته است و توانایی جستجوی همة فضای طراحی ...  بیشتر

شبیه سازی فرآیند ردگیری و ارتباط مخابراتی با ماهواره

مهرزاد نصیریان؛ رضا صالح؛ رضا شجاعی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 51-56

چکیده
  در این مقاله ارتباط تله‌متری و تله‌کامند ایستگاه زمینی با ماهواره شبیه‌سازی شده است. برای شبیه‌سازی از سه نرم‌افزار: پیش‌بین، مانیتورینگ، کنترل، و پردازش بر روی سه کامپیوتر مستقل، بهره گرفته شده است. نرم‌افزار پیش‌بین با توجه به معادلات مداری، زاویة سمت و ارتفاع ماهواره را در حین گذر در اختیار نرم‌افزار مانیتورینگ قرار می‌دهد. ...  بیشتر

Electro-Optical Design of Imaging Payload for a Remote Sensing Satellite

E Peighani-Asl؛ D Abbasi-Moghadam؛ B Ghafary؛ V Tabataba-Vakili

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، صفحه 57-70

چکیده
  Remote sensing using small spacecraft arising from multi-objective economic activity problems is getting more and more developed. These satellites require very accurate pointing to specific locations of interest, with high reliability and small latency. The space borne imaging systems always attempted to achieve the highest ground resolution possible with the available technology at the given time. Also mass, volume and power consumption of the spacecrafts and instruments followed the trend to miniaturization. But the most promising prospects for high resolution imaging with remote sensing satellites ...  بیشتر