ارائة روشی با استفاده از کُد الموتی برای بهبود لینک رادیویی تله متری فضایی

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 1-9

چکیده
  در اکثر سیستم‌های تله‌متری فضایی از حداقل دو آنتن فرستنده برای ارسال سیگنال رادیویی به‌سمت آنتن گیرنده استفاده می‌شود. دلیل آن تأثیر بدنة بزرگ و فلزی اجسام پرنده در قطع ارتباط رادیویی بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در حین مانورهای پروازی است. نصب دو آنتن فرستنده برروی بدنة جسم پرنده ارتباط مناسب و دائم رادیویی بین فرستنده و گیرندة ...  بیشتر

طراحی مفهومی بهینة چند موضوعی سیستم پیشرانش تک مؤلفه‌ای برای یک ماهوارة کوچک

مهران نصرت‌الهی؛ امیرحسین آدمی‌دهکردی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 11-22

چکیده
  در این پژوهش، طراحی بهینة مفهومی سیستم پیشرانش تک مؤلفه‌ای یک نانوماهواره برای انجام مانور فضایی هم صفحه به روش بهینه‌سازی چند موضوعی انجام پذیرفته است. تعیین روابط جرمی- هندسی و انرژتیک برای بخش‌های مختلف سیستم پیشرانش ارائه شد و بهینه‌سازی براساس حداقل‌سازی جرم سیستم پیشرانش و ارضای قیود طراحی از جمله مقادیر نیروی رانش 10 و 5 ...  بیشتر

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رانشگر پالس ‌پلاسمایی

عبدالرحیم رضایی‌ها؛ مهدی انبارلویی؛ محمد فرشچی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 23-30

چکیده
  2رانشگر پالس پلاسمایی (PPT) به عنوان یک گزینه اصلی برای مأموریت‌های آیندة میکروماهواره‌ها مطرح استو علاقة زیادی به بهبود پارامترهای مختلف آن و کوچک‌تر کردن ابعاد و کم‌کردن وزن آن وجود دارد که تحقق این موضوع نیازمند تحقیقات گسترده آزمایشگاهیاست. پارامترهای بسیار زیادی رفتار PPTرا تعیین می‌کنند، بهمین دلیل توسعه یک نمونه آزمایشگاهی ...  بیشتر

شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 31-43

چکیده
  در این پژوهش به بررسی سامانة تخلیة همزمان مخازن به عنوان یک سامانه کنترل برون موتوری پرداخته می‌شود. وظیفه این سامانه تنظیم نسبت مصرف مؤلفه‌های پیشران به نحوی است که در انتهای فاز فعال پرواز، جرم پیشرانِ مردة باقیمانده‌ در مخازن حداقل باشد. با استفاده از این سامانه می‌توان بر قابلیت مداری، برد یا جرم محمولة اجسام پرنده فضایی افزود. ...  بیشتر

مدل‌سازی و شبیه‌سازی میدان مغناطیسی زمین براساس IGRFنسل دهم و مقایسة تبدیل خطی و غیرخطی به منظور کنترل وضعیت ماهواره

محمد نوابی؛ نیلوفر نصیری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 45-52

چکیده
  در چند دهه گذشته استفاده از ماهواره‌ها در مدارهای ارتفاع پایین زمینی افزایش یافته است، این ماهواره‌ها به علت نزدیکی به زمین در معرض میدان مغناطیسی آن قرار دارند. از این رو می‌توان از میدان مغناطیسی زمین به عنوان منبعی برای کنترل وضعیت ماهواره استفاده نمود. در این حالت از اثر متقابل میدان مغناطیسی زمین و دوقطبی مغناطیسی درون ماهواره ...  بیشتر

بررسی اثر منظم‌سازی و تغییر متغیر مستقل در سرعت حل مسئلة دو جسم اختلالی

مهدی جعفری‌ندوشن؛ محسن تیوای

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 53-58

چکیده
  در این مقاله تأثیر منظم‌سازی در سرعت حل مسئلة دو جسم در مقایسه با روش‌های معمول دیگر بررسی شده است. هدف از به‌کارگیری این روش، کاهش حجم محاسبات و دست‌یابی به دقت کافی در کم‌ترین زمان ممکن است. در واقع با خطی‌سازی معادلة حرکت و تغییر متغیر مستقل از زمان به زاویة آنومالی حقیقی، در عین امکان افزایش دقت، زمان اجرای برنامه به میزان چشم‌گیری ...  بیشتر

Application of the Simple Pendulum Model to Incorporate Propellant Slosh Dynamics in 6-DoF Launcher Flight

احسان امانی؛ محمد ابراهیمی؛ جعفر روشنی یان

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 59-67

چکیده
  The coupled rigid-body/slosh/elasticity dynamics equations are developed for 6-DoF flight of launchers. The equations of motion are derived by means of Lagrange’s equations in terms of quasi-coordinates and alternatively in the inertial frame. The simple pendulum model for planar motion is extended to model slosh dynamics in 6-DoF flight and the elastic motion is represented in terms of modal displacement coordinates relative to the elastic mean axes system. It is shown that this model is consistent with the simpler model for planar motion which has been developed in previous studies. The ...  بیشتر

Online Optimal Reentry Guidance via Matched Asymptotic Expansion

مهدی مرتضوی؛ داوود عباسی مقدم

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 69-76

چکیده
  Online optimal reentry guidance of reentry vehicles is the main objective of this paper. The procedure is based on the Matched Asymptotic Expansion (MAE) method, one of the Singular Perturbation Theory (SPT) procedures, and is aided with the Variation of Extremals (VOE) method. The new technique, named MAEOG(Matched Asymptotic Expansion Optimal Guidance) offers a very low solution time and an acceptable accuracy compared with the other numerical methods used until now for reentry optimization. Furthermore, it permits considering both the lift and the aerodynamic roll angle as control variables. ...  بیشتر