ارائة روشی با استفاده از کُد الموتی برای بهبود لینک رادیویی تله متری فضایی

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در اکثر سیستم‌های تله‌متری فضایی از حداقل دو آنتن فرستنده برای ارسال سیگنال رادیویی به‌سمت آنتن گیرنده استفاده می‌شود. دلیل آن تأثیر بدنة بزرگ و فلزی اجسام پرنده در قطع ارتباط رادیویی بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در حین مانورهای پروازی است. نصب دو آنتن فرستنده برروی بدنة جسم پرنده ارتباط مناسب و دائم رادیویی بین فرستنده و گیرندة ...  بیشتر

طراحی مفهومی بهینة چند موضوعی سیستم پیشرانش تک مؤلفه‌ای برای یک ماهوارة کوچک

مهران نصرت‌الهی؛ امیرحسین آدمی‌دهکردی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این پژوهش، طراحی بهینة مفهومی سیستم پیشرانش تک مؤلفه‌ای یک نانوماهواره برای انجام مانور فضایی هم صفحه به روش بهینه‌سازی چند موضوعی انجام پذیرفته است. تعیین روابط جرمی- هندسی و انرژتیک برای بخش‌های مختلف سیستم پیشرانش ارائه شد و بهینه‌سازی براساس حداقل‌سازی جرم سیستم پیشرانش و ارضای قیود طراحی از جمله مقادیر نیروی رانش 10 و 5 ...  بیشتر

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رانشگر پالس ‌پلاسمایی

عبدالرحیم رضایی‌ها؛ مهدی انبارلویی؛ محمد فرشچی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  2رانشگر پالس پلاسمایی (PPT) به عنوان یک گزینه اصلی برای مأموریت‌های آیندة میکروماهواره‌ها مطرح استو علاقة زیادی به بهبود پارامترهای مختلف آن و کوچک‌تر کردن ابعاد و کم‌کردن وزن آن وجود دارد که تحقق این موضوع نیازمند تحقیقات گسترده آزمایشگاهیاست. پارامترهای بسیار زیادی رفتار PPTرا تعیین می‌کنند، بهمین دلیل توسعه یک نمونه آزمایشگاهی ...  بیشتر

شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این پژوهش به بررسی سامانة تخلیة همزمان مخازن به عنوان یک سامانه کنترل برون موتوری پرداخته می‌شود. وظیفه این سامانه تنظیم نسبت مصرف مؤلفه‌های پیشران به نحوی است که در انتهای فاز فعال پرواز، جرم پیشرانِ مردة باقیمانده‌ در مخازن حداقل باشد. با استفاده از این سامانه می‌توان بر قابلیت مداری، برد یا جرم محمولة اجسام پرنده فضایی افزود. ...  بیشتر

مدل‌سازی و شبیه‌سازی میدان مغناطیسی زمین براساس IGRFنسل دهم و مقایسة تبدیل خطی و غیرخطی به منظور کنترل وضعیت ماهواره

محمد نوابی؛ نیلوفر نصیری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در چند دهه گذشتهاستفاده از ماهواره‌ها در مدارهای ارتفاع پایین زمینی افزایش یافته است، این ماهواره‌ها به علت نزدیکی به زمین در معرض میدان مغناطیسی آن قرار دارند. از این رو می‌توان از میدان مغناطیسی زمین به عنوان منبعی برای کنترل وضعیت ماهواره استفاده نمود. در این حالت از اثر متقابل میدان مغناطیسی زمین و دوقطبی مغناطیسی درون ماهواره ...  بیشتر

بررسی اثر منظم‌سازی و تغییر متغیر مستقل در سرعت حل مسئلة دو جسم اختلالی

مهدی جعفری‌ندوشن؛ محسن تیوای

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این مقاله تأثیر منظم‌سازی در سرعت حل مسئلة دو جسم در مقایسه با روش‌های معمول دیگر بررسی شده است. هدف از به‌کارگیری این روش، کاهش حجم محاسبات و دست‌یابی به دقت کافی در کم‌ترین زمان ممکن است. در واقع با خطی‌سازی معادلة حرکت و تغییر متغیر مستقل از زمان به زاویة آنومالی حقیقی، در عین امکان افزایش دقت، زمان اجرای برنامه به میزان چشم‌گیری ...  بیشتر

هدایت بهینه بر خط بازگشت به زمین از طریق بسط مجانبی هماهنگ

مهدی مرتضوی؛ داوود عباسی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، هدایت بهینه و برخط اجسام بازگشتی به زمین است. روند دستیابی به این مهم مبتنی بر روش بسط مجانبی هماهنگ است که یکی از روش‌های خانوادة اغتشاشات تکین است و به کمک روش تغییر اکسترمال‌ها تقویت شده است. روش جدید حاصل MAEOGکه مخفف کلمات مربوط به هدایت بهینة مبتنی بر بسط مجانبی هماهنگ است ضمن ارائة راه حل با دقت قابل قیاس با ...  بیشتر

کاربرد مدل پاندول ساده به منظور اعمال دینامیک تلاطم سیال در شبیه‌سازی شش درجه آزادی پرواز ماهواره‌بر

احسان امانی؛ محمد ابراهیمی؛ جعفر روشنی یان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این مقاله، معادلات کوپل‌شده جسم صلب- تلاطم سیال- الاستیسیته برای پرواز شش درجه آزادی ماهواره‌برها توسعه داده شده است. معادلات حرکت به کمک معادلات لاگرانژ در دستگاه شبه مختصات و همچنین در دستگاه مختصات اینرسی استخراج شده‌اند. مدل پاندول ساده برای حرکت صفحه‌ای به منظور مدل کردن دینامیک تلاطم سیال در پرواز شش درجه آزادی گسترش داده ...  بیشتر