مدل سازی سه بعدی تغییرات چگالی الکترونی شبکة GPS یونوسفر با استفاده از مشاهدات ژئودینامیک ایران در سه فصل مختلف

میررضا غفاری رزین؛ مسعود مشهدی حسینعلی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 1-14

چکیده
  توموگرافی بر اساس توابع پایه یکی از تکنیک‎های موجود جهت مدلسازی سه بعدی چگالی الکترونی در لایه یونوسفر است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش تغییرات افقی چگالی الکترونی توسط توابع هارمونیک و تغییرات عمودی آن بوسیله توابع متعامد تجربی مدلسازی می شوند.ناپایداری مساله به صورت عددی بررسی و از روش TIKHONOVجهت پایدارکردن ...  بیشتر

آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 15-22

چکیده
  در این مقاله تبدیل هیلبرت هوانگ (HHT) برای آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه‌های دائمی GPSارائه می‌شود. تبدیل هیلبرت هوانگ و طیف وابسته به آن، روشی جدید برای آنالیز فرآیند‌های غیرخطی و غیرایستا به شمار می‌رود. این روش نه تنها یک تحلیل دقیق از وقایع خاص در فضای زمان- فرکانس ارائه می‌دهد بلکه تفاسیر معنی‌دار فیزیکی از فرآیندهای دینامیکی ...  بیشتر

کنترل بهینة مدت زمان انتقال مداری پیشرانه کم

اصغر ابراهیمی؛ حمیدرضا فیاض بخش

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 23-28

چکیده
  در طول عمر مفید ماهواره ها بسته به ماموریت تعریف شده نیاز به تغییر مدار کاری ماهواره خواهد شد. این تغییر می‌تواند شامل تغییر ارتفاع ، تغییر شیب و یا تغییر زاویهRAANمدار ماهواره باشد. برای انجام این هدف باید از تراستر های هایی استفاده کرد . با توجه به وزن کم تراسترهای الکتریکی در مواردی که محدودیت وزنی برای انتقال ماهواره به مدار وجود ...  بیشتر

مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

فتح اله امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 39-48

چکیده
  در مقاله حاضر تلاش شده است تا اثر ویسکوزیته و سرعت چرخشی مایع روی اتمیزاسیون یک اسپری حلقوی توخالی لزج چرخان تحت نوسانات سینوسی و جریان هوای غیر لزج مورد بررسی قرار گیرد. این کار به روش تئوری پایداری خطی انجام شده و در نهایت معادله توزیع بدون بعد نرخ رشد موج که بر ناپایداری لایه حلقوی مایع حاکم است بدست می آید. این معادله غیر خطی با روش ...  بیشتر

روش کنترل بهینه برای تعیین مسیر بهینه موشک ماهواره‌بر، برپایه جرم بار محموله ماکزیمم

صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی؛ مهران نصرت‌اللهی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 49-60

چکیده
  در این مقاله به یافتن مسیر بهینه موشک ماهواره‌بر با هدف بیشینه‌سازی بار محموله پرداخته شده‌است. در ابتدا به مدل‌سازی کامل حرکت موشک پرداخته می‌شود که شامل؛ مدل‌سازی محیط، اتمسفر، جاذبه و شکل زمین، مدل‌سازی جرمی، مدل‌سازی معادلات حرکت و در نهایت مدل‌سازی ضرایب آیرودینامیکی موشک است.سپس مراحل تدوین یک روش طراحی بهینه به‌کمک ...  بیشتر

استفاده از طرح رویه پاسخ(RSM) در تخصیص بهینه تلرانس

مهدی نقی خانی؛ حمیدرضا علی محمدی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 61-67

چکیده
  یکی از مسائل مهم و پیچیده در طراحی قطعات و محصولات بخصوص در صنایع حساس و دقیق (مانند صنایع هوایی، فضایی و ... ) انتخاب مقدار بهینه تلرانس برای اجزاء تشکیل دهنده، می باشد. عموماً مهندسین طراحی تمایل دارند تلرانس ها را بسته در نظر گیرند تا محصول از لحاظ عملکردی و قابلیت اطمینان در سطح بالایی قرار گیرد و این در حالی است که مهندسین ساخت و تولید ...  بیشتر

محاسبه سرعت لازمه حول مسیر نامی با احتساب اثر اتمسفر در ماتریس C

آیدین محمدی؛ احسان طاهری؛ جعفر. روشنی‌یان؛ محسن بهرامی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 69-78

چکیده
  در این پژوهش روش هدایت اغتشاشیبر پایه ماتریس انتقال حالت برای مسئله‌ای غیر کپلری که شامل نیروها و شتاب‌های غیر جاذبه‌ای قابل پیش‌بینی باشد توسعه یافته است. در این رویکرد خطی‌سازی‌ها و فرآیند تولید ماتریس‌های پایه با فرض حضور نیروی آیرودینامیک علاوه بر نیروی گرانش غیر کپلری انجام شده است و بر اساس این رویکرد عملکرد روش‌ هدایت ...  بیشتر

اثر سرعت دورانی و تقویت کننده ها بر فرکانس طبیعی روتورهای کامپوزیتی

علی اصغر جعفری؛ علی مظفری؛ مهدی مقصودی مهربانی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390

چکیده
  در این مقاله، اثر سرعت دورانی و تقوی تکنند هها بر ارتعاشات روتورهای کامپوزیتی بررسی شده است. در استخراج معادلة فرکانسی از روش انرژی ریلی– ریتز استفاده شده است. در این روش، از تئوری سندرز برای روابط کرنش- تغییر مکان پوست هها و از شیوة متوسط گیری خواص تقوی تکنند هها روی سطح پوسته جهت اعمال اثر تقویت کنند هها در آنالیز ارتعاشات استفاده ...  بیشتر