ارائه الگوریتم تعیین وضعیت برای یک ماهواره کوچک LEO با مأموریت مانور مداری

امیرحسین آدمی؛ مهران نصرت الهی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم جدید، سیستم تعیین وضعیت بدون ژیروسکوپ یک ماهوارة کوچک با دقت تعیین وضعیت ° 2± غیروابسته به زمان مد نظر است. مه مترین محدودیت در نانوماهوار هها جرم زیرسیست مهای مختلف آن است. لذا همواره در طراحی اینگونه ماهوار هها کاهش جرم و هزینة زیرسیست مها مورد توجه است. برای این منظور از یک حسگر مغناطیسی ...  بیشتر

الگوریتم طراحی مفهومی فضاپیمای سرنشی ندار « دوستی »

مهران میرشمس؛ لیلا خلج‌زاده

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  طراحی فضاپیمای سرنشین‌داری که قابلیت حمل یک تا دو سرنشین را به مدارهای پایینی زمین داشته باشد، مستلزم طی مراحل گوناگون طراحی و داشتن اطلاعات فنی از فضاپیماهای توسعه‌یافته از این دست است. در الگوریتم ارائه شده در این مقاله، مراحل طراحی مفهومی فضاپیمایی با نام “دوستی” در قالب قدم‌هایی یک به یک طی می‌شود. ابتدا پروفایل مأموریت ...  بیشتر

مروری بر طراحی بهینة نامعین و کاربردهای آن در صنعت هوافضا

جعفر روشنی یان؛ مسعود ابراهیمی؛ علی اصغر بطالبلو

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  هدف از این مقاله معرفی مفهوم طراحی بهینة نامعین یا طراحی بهینه در حضور عدم قطعیت بر مبنای فعالیت‌های تحقیقاتی صورت گرفته در دو دهة اخیر است. بدین منظور پس از بیان مقدمه‌ای در مورد عدم قطعیت‌ها، تعریف عدم قطعیت و روش‌های مد‌‌‌ل‌سازی عدم قطعیت‌ها بیان شده‌اند. پس از آن روش مقابله با عدم قطعیت‌ها در طراحی سنتی تشریح شده است. در ادامه ...  بیشتر

شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در این مقاله، هدف اصلی شبیه‌سازی سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری است، به ترتیبی که این سامانه بتواند سرعت جسم پرنده را با ایجاد تغییرات مجاز در اندازة نیروی پیشران در هر لحظه از زمان پرواز با سرعت تعیین شده یکسان کند تا در نهایت جسم پرنده در دستیابی به هدف تعیین شده، موفق باشد. برای این کار نیاز به یک شبیه‌ساز دینامیکی سامانة پیشرانش ...  بیشتر

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بهره‌برداری نظامی از فضای ماورای جو

فریبا رضی‌پور؛ مرتضی نجفی‌اسفاد

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در طول جنگ خلیج فارس 1990 ارزش دارایی‌های فضایی برای هدایت جنگ برای اولین بار در حد زیادی مشخص شده و عملیات طوفان صحرا بهعنوان اولین جنگ فضایی نگریسته شد و این واقعیت که استفاده از فناوری فضایی می تواند زیرساختی فراهم آورد تا به پیاده سازی استراتژی‌های نظامی کمک کند. فناوری فضایی نقشی مهم در عملیات نظامی ناتو در صربستان و کوزوو در 1999 ...  بیشتر

تشخیص نوع مدولاسیون سیگنال های ماهواره ای با استفاده از چند گیرنده

محسن فرهنگ؛ حمید دهقانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  تشخیص نوع مدولاسیون در طراحی گیرنده‌های هوشمند برای سیستم‌های مخابراتی نوین مانند برخی استانداردهای ارتباطات ماهواره‌ای که به‌طور همزمان از چند نوع مدولاسیون استفاده می‌کنند اهمیت فراوانی دارند. به‌منظور بهبود عملکرد سیستم تشخیص مدولاسیون، در چند سال اخیر، ایدة استفاده از چند گیرنده برای تشخیص نوع مدولاسیون مطرح شده است. در ...  بیشتر

حل تقریبی ماتریس حساسیت با قید بردار سرعت برای شتاب جاذبة خطی با زمان

سید حمید جلالی نائینی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در این تحقیق، حل تقریبی بردار سرعت لازم با قید بردار سرعت با فرض شتاب جاذبة خطی بین موقعیت فعلی و موقعیت نهایی ارائه شده‌است. در ادامه، حل تحلیلی ماتریس حساسیت بردار سرعت لازم نسبت به بردار موقعیت به‌دست می‌آید. حل‌های مذکور به ازای زمان نهایی از پیش‌تعیین حاصل شده‌است. آزاد بودن موقعیت نهایی در این مسئله، حل تحلیلی را نسبت به مسائل ...  بیشتر

شناسایی اتوماتیک ستاره به روش مثلثی و افزایش سرعت جستجوی آن

حسن صداقت؛ علی‌رضا طلوعی؛ حبیب قنبر پور

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  یک روش متداول در جستجوگرهای ستاره‌ای برای شناسایی ستاره‌ها همتاسازی زوایای بین ستاره‌های موجود در میدان دید با زوایای ذخیره شده در کاتالوگ است. اگر یک زاویه با یک جفت ستاره همتا شود، وضعیت جستجوگر ستاره را می‌توان تعیین کرد. با وجود این، اندازه‌گیری زوایا با خطا همراه است، بنابراین پاسخ صحیح در یک بازه قرار می‌گیرد و نتیجة آن بعد ...  بیشتر