دوره 17 (1403)
دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
ناوبری اتوماتیک سکوهای پرنده بر مبنای یک سیستم کمک ناوبری بینایی‌ مبنا

فرهاد صمدزادگان؛ قاسم عبدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 1-14

چکیده
  در سال‌های اخیر با افزایش قابلیت و کارایی دوربین‌های رقومی، پردازشگر‌ها و توسعة الگوریتم‌های پردازش تصاویر، روش‌های ناوبری هوایی بینائی‌مبنا به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های سایر سامانه‌های ناوبری مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. در این روش‌ها به‌منظور تعیین پارامترهای ناوبری، عمدتاً از تناظریابی اتوماتیک تصویر ‌اخذ ...  بیشتر

شبیه‌سازی عددی پس‌روی سطح گرین‌های سوخت جامد سه‌بعدی پیچیده

حجت قاسمی؛ عباس برخوردار

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 15-28

چکیده
  یکی از پارامترهای تعیین‌کنندة پیشرانش در یک موتور سوخت جامد، هندسة گرین در هر لحظه است. در این مقاله شبیه‌سازی پس‌روی سطح سوزش گرین‌های سه بعدی سوخت جامد توسط روش لِوِل‌سِت انجام شده است. برای این منظور هندسة اولیة گرین‌ در یک نرم‌افزار CADتولید می‌شود. سپس سطح سوزش اولیة گرین توسط تابع فاصلة علامت‌دار به صورت ضمنی تعریف شده، و ...  بیشتر

طراحی الگوریتم‌های تشخیص، شناسایی و اصلاح عیب برای زیرسیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة سه‌محوره

حسین بلندی؛ مهران حق پرست؛ مصطفی عابدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 29-40

چکیده
  هدف از این مقاله، طراحی یک زیرسیستم کنترل وضعیت تحمل‌پذیر عیب است که قابلیت‌های تشخیص، شناسایی و اصلاح عیب را در این زیرسیستم ایجاد می‌کند. در این راستا، استفاده از روش تاکاگی- سوگنو برای مدل‌سازی دقیق دینامیک غیرخطی ماهواره مدنظر قرار گرفته است، که بر اساس آن می‌توان از قابلیت رؤیتگرهای تطبیقی خطی برای دینامیک ‌غیر خطی ماهواره ...  بیشتر

روابط حاکم در تحلیل رفتار مکانیکی آداپتورکامپوزیتی ماهواره‌بر

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سیدحسین تقویان؛ ندا گرشاسبی‌نیا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 41-50

چکیده
  در این مطالعه، رفتار مکانیکی آداپتور کامپوزیتی ماهواره‌بر (سازة مشبک مخروطی) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، پارامترهای هندسی سازة مشبک مخروطی بررسی و با انتخاب بهترین مسیر برای پیچش الیاف (مسیر ژئودسیک)، معادلات هندسی آن استخراج و سپس با توجه به این معادلات، ماتریس سفتی معادل به‌دست می‌آید. در نهایت با مدل‌سازی اجزای ...  بیشتر

مدل‌سازی دینامیکی پرواز آرایش‌مند فضاپیما و بررسی میزان دقت مدل‌ها تحت اثر فاصلة نسبی، خروج از مرکز و اغتشاش زمین غیرکروی

محمد نوابی؛ محمد براتی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 51-59

چکیده
  حرکت نسبی ماهواره‌ها در پرواز آرایش‌مند توسط مدل‌های دینامیکی مختلفی قابل بررسی است. این مدل‌ها در دو فضای کارتزین و المان‌های مداری توصیف شده و هر یک دارای فرضیات، قیود و ویژگی‌های مختلف هستند. از جمله، مدل‌هایی بر پایة معادلات خطی حرکت نسبی که کاربرد فراوانی در مدل‌سازی ملاقات‌های مداری و مانورهای اتصال فضاپیماها داشته است، ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ایی روش طراحی آماری با روش بهینه‌سازی چند موضوعی (MDO) در طراحی مفهومی یک ماهواره بر سبک سوخت مایع

سید مجتبی‌ هاشمی دولابی؛ حسین دارابی؛ جعفر روشنی‌یان

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 61-72

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر در سطح محافل هوافضایی مطرح است و در کشور ما نیز از موضوعات به‌روز است، بحث بهینه سازی طراحـی اجسام پرنـده است. از آنجا که اجسام پـرنـده و به‌طـور مثال ماهواره‌بـرهایی که مـورد بحـث ایـن پژوهش هستند، از چندین زیرسیستم با تأثیر متقابل بر یکدیگر تشکیل شده‌اند، برای انجام بهینه‌سازی طراحی آنها ...  بیشتر

تخمین قابلیت اطمینان سازة ماهواره بر به روش شبکه‌های بیزین و درخت خطا

سید محمدمهدی شریفی؛ حسن غلامی مزینان؛ کامران شهانقی؛ مهدی کرباسیان

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 73-80

چکیده
  شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. از سویی دیگر، تخمین قابلیت اطمینان برخی از سیستم‌ها مانند اکثر محصولات فضایی به علت فقدان یا کمبود داده بسیار مشکل و بعضًا نشدنی است. روش شبکه‌های بیزین روش گرافیکی ...  بیشتر

مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 81-90

چکیده
  وظیفة سیستم کنترل حرارت یک ماهواره، نگهداری دمای تجهیزات در محدودة دمایی مجازشان، در تمام شرایط محیطی و کارکردی است. به‌منظور تعیین محدودة دمای تجهیزات در طول مأموریت، روش‌های عددی و نرم‌افزارهای گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مد‌‌ل‌سازی ریاضی هندسی ماهواره با روابط موجود در مراجع انجام شده و با نرم‌افزار ترمال دسک‌تاپ تأیید ...  بیشتر