دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1392 (شماره پیاپی 15) 
1. روش‌های طیف‌سنجی نابودی پوزیترون در مواد و جزئیات فنی برخی سیستم‌های اندازه گیری

علی‌اکبر مهمان‌دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی


6. طراحی رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ماهواره‌برها

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ محمدمهدی نظری؛ مهدی علیاری