دوره 17 (1403)
دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی

امیرعلی نیکخواه؛ جواد طیبی؛ جعفر روشنی یان

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 1-9

چکیده
  در این مقاله، شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک نانو ماهواره مجهز به عملگرهای ژیروسکوپی تک‌قابی با به‌کارگیری راهبرد‌های کنترلی مختلف، ارائه شده است. سیستم کنترل وضعیت در حالت پایداری وضعیت از راهبرد‌های LQR و LQG و در حالت مانوری ماهواره از راهبرد کنترل فیدبک کواترنیون استفاده می‌کند. در حالت پایداری وضعیت با خطی‌سازی معادلات دینامیکی ...  بیشتر

مدل‌سازی تجربی شفافیت در دریای خزر با استفاده از داده‌های MERIS

حمید ظاهری شهرآئینی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 11-21

چکیده
  در این تحقیق مد‌ل‌سازی رگرسیونی خطی تک متغیره به‌منظور پایش عمق سکی در دریای خزر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سقف (سطح 1) و کف (سطح 2) اتمسفر انجام می‌شود. اندازه‌گیری‌های میدانی عمق سکی در دریای خزر توسط 25 گشت دریایی انجام شد. در اینتحقیق 25 تصویر سطح یک سنجنده MERISمورد استفاده قرار گرفت که توسط پردازشگر C2Rتبدیل به داده‌های سطح ...  بیشتر

عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 23-33

چکیده
  در این تحقیق، با توجه به اینکه دانستن پارامترهای ایرودینامیکی مجموعه چترهای فرود، برای دست یافتن به یک سیستم بازیابی قابل اطمینان، نقش اساسی دارد، یک‌سری آزمون‌های پرتابی انجام شد و با به سرعت رساندن یک راکت آزمایشی و مجموعه چتر دو مرحله‌ای به‌کار رفته، شرایط بازیابی محمولة فضایی شبیه‌سازی شد. همچنین از یک کد نرم‌افزاری برای ...  بیشتر

کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور

اسد صاغری؛ مهران میرشمس؛ علی جعفرصالحی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 35-47

چکیده
  در این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق برای رسیدن به کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور ارائه شده است. در تدوین کد طراحی با درنظر گرفتن فلسفة طراحی «بهتر، سریع‌تر و ارزا‌ن‌تر» تلاش بر این بوده که علاوه بر استفاده از فناوری‌های روز و همچنین نظر کارشناسان خبره، محدودیت‌های بومی مانند محدودیت‌های پرتابگر داخلی نیز لحاظ ...  بیشتر

بررسی اثرات طول بوستر و سرعت در جدایش غیردائم و آزاد بوسترهای موازی در حامل ماهواره

مصطفی هادی دولابی؛ علی محمد گرجی؛ حمیدرضا تاجیک

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 49-61

چکیده
  در این مقاله، تحلیل جامعی در شبیه‌سازی آیرودینامیکی و دینامیکی جدایش بوستر در ماهواره‌برهای شامل بوسترهای موازی با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام گرفته است. در این شبیه‌سازی، معادلات شش درجه آزادی و معادلات حاکم بر جریان به صورت کوپل و هم زمان حل شده‌اند. بررسی کاملی روی اثرات طول بوستر و سرعت ماهواره بر در لحظة جدایش انجام ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت مبتنی بر عملگرهای مومنتوم سیالی تحت مود لغزشی تطبیقی

امیرحسین تقوی؛ احمد سلیمانی؛ تقی شجاعی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 63-74

چکیده
  اخیرًا عملگرهای جدیدی به نام کنترلرهای مومنتوم سیالی برای کنترل وضعیت ماهواره پیشنهاد شده است. این عملگرها نسبت به دیگر عملگرهای ذخیره‌ساز مومنتوم مثل چرخ‌های عکس‌العملی و CMG‌ها، دارای نسبت گشتاور اعمالی به وزن بالاتری، جانمایی و مونتاژ راحت‌تر، ارتعاش انتقالی کمتر و... هستند. اما یکی از مشکلات پیاده‌سازی چنین سیستم‌هایی در ...  بیشتر

ساخت یک مدل عیب‌یاب بر پایة شبکة عصبی برای یک موتور سوخت مایع با سامانة داده‌برداری معیوب

سجاد خدادادیان؛ رضا فرخی؛ داوود رمش

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 75-83

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائة روشی مبتنی بر شبکة‌ عصبی هوشمند همراه با شبیه‌سازی دینامیکی برپایة تحلیل‌های ریاضی برای عیب‌یابی موتور سوخت مایعی است که امکان وجود اختلال در سامانة داده‌برداری آن وجود دارد. عیب، به شکل وقوع گرفتگی در مسیرهای متفاوت موتور و اختلال در سامانة داده‌برداری به صورت وجود اغتشاش در اندازه‌گیری یک پارامتر ...  بیشتر

قرائت خودکار یک جایروکامپس تجاری با استفاده از پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی

بهمن شهگلی؛ پیمان معلم؛ مسعود کاوش‌تهرانی؛ شهرام پروین‌جهرمی؛ سیدامین حسینی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 85-92

چکیده
  از جایروکامپس در توجیه و نشانه‏روی موشک‌ها، همچنین در تجهیز موضع پرتاب و صحت تجهیز موضع پرتاب برای پیداکردن آزیموت نقاط خاصی استفاده می‏شود. مشاهدات و قرائت در این نوع قطب‌نما به‌صورت چشمی انجام می‌شود که دقت پایین و خطای مشاهداتی را به دنبال دارد. در این مقاله، الگوریتمی ساده برای قرائت خودکار یک قطب‏نمای ژیروسکوپی تجاری، ...  بیشتر