استخراج حالت‌های رؤیت‌ناپذیر در فرایند توجیه و کالیبراسیون سیستم‌های ناوبری اینرسی با صفحةپایدار

سید محسن صالحی‌امیری؛ امیرعلی نیکخواه؛ هادی نوبهاری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این مقاله، به کمک تخمین حالت درسیستم‌های استاتیکی و روش‌های بهینه‌سازی ابتکاری، حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند کالیبراسیون و توجیه اولیة سیستم ناوبری اینرسی با صفحه پایدار استخراج شده است. حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند توجیه شامل بایاس شتاب‌سنج‌های افقی و ژیروسکوپ آزیموت هستند، به‌منظور به‌کارگیری روش‌های تخمین ...  بیشتر

الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران

حمید فاضلی؛ حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  طراحی رانشگرهای فضایی که یکی از زیرسیستم‌های مهم فضاپیماها و مراحل بالایی ماهواره‌برهاست، مراحل گوناگون و پیچیده‌ای را طی‌ می‌کند. در این مقاله، روندنمای جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران سوخت مایع ارائه می‌شود. در الگوی ارائه شده، ابتدا با توجه به نیازمندی‌ها و قیود مأموریت، مشخصات اصلی سیستم تعیین شده و سپس به استخراج ...  بیشتر

روش سطوح هم‌تراز مرتبة دوم در شبیه‌سازی عددی پسروی گرین

محمد مهدی قیصری؛ سید مهدی میرساجدی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این تحقیق، پسروی گرین­های دوبعدی­ موتورهای سوخت جامد با روش سطوح هم­تراز مرتبة دوم شبیه­سازی شده و این روش از نظر نحوة پیاده‌سازی، میزان دقت و زمان اجرا با روش سطوح هم­تراز مرتبة اول مقایسه شده است. بدین منظور، با درنظرگرفتن الزامات کلی روش سطوح هم­تراز و با هدف تحلیل پسروی، الگوریتمی متشکل از پنج گام شبکه­بندی، محاسبة تابع حداقل ...  بیشتر

بررسی موضع حقوق بین‌الملل در مورد عبور اشیای فضایی از فراز قلمرو دولت‌ها

حمید کاظمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  از شروع دوران فعالیت و پرتاب اشیای فضایی در تاریخ، معمولاً در زمان رفت و برگشت شی‌ء فضایی، این شیء علاوه بر  قلمرو دولت پرتابگر، از  قلمرو هوایی دولت‌های دیگر نیز عبور می‌کرده است. این پدیده هم اکنون نیز وجود دارد، مخصوصاً زمانی که پرتاب شی‌ء فضایی در نزدیکی مرزهای کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد. حقوق بین‌الملل با موضوع عبور شی‌ء ...  بیشتر

پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی

دانیال بوستان؛ ناصر پریز؛ سید کمال حسینی ثانی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این مقاله، هدف ارائة دیدگاه نوینی در مبحث پیش­بینی موقعیت ماهواره است. از آنجا که تمامی روش‌های فعلی مبتنی بر معادلات کپلر هستند، به دلیل ساده­سازی در محاسبات، اغتشاشات مداری، توفا‌ن‌های خورشیدی، گرانش اجرام سماوی و غیره در نظر گرفته نمی­شود. روش پیشنهادی این مقاله، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی در پیش­بینی سری­های زمانی، ...  بیشتر

طراحی، ساخت و تست یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت برای میکروماهواره چابک بر مبنای عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال

علیرضا آقالاری؛ احمد کلهر؛ سیدمحمدمهدی دهقان؛ سید هادی چهل‌تنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره یک سیستم آزمایشگاهی است که به‌منظور توسعه و تست الگوریتم‌های مختلف کنترلی در یک محیط با ریسک و هزینة پایین طراحی شده است. این سیستم آزمایشگاهی قادر است تا شرایط واقعی ماهوارة چابک در فضا را با دقت بسیار خوبی در روی زمین ایجاد کند. شبیه‌ساز توسعه داده شده از چهار بخش‌ مهم سیستم تأمین توان، سیستم ...  بیشتر

نقش  سنجش از دور در مطالعات کاربری اراضی(منطقة مطالعاتی: کلانشهر تهران و حریم آن)

رومینا سیاح نیا؛ مجید مخدوم؛ شهرزاد فریادی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  سرزمین، یک منبع محدود و آسیب‌پذیر است، اما بسیاری از سودمندی‌های آن اگر بیجا استفاده نشوند؛ ابدی و تجدیدپذیر هستند. محدود بودن سرزمین و لزوم داشتن اطلاعات و داده‌های بهنگام به منظور برنامه­ریزی سرزمین، اهمیت انجام مطالعات کاربری اراضی را کاملاً مشخص می‌کند.آنچه مسلم است، داده‌های سنجش از دور به همراه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ...  بیشتر

هدایت فازی مرحله صعود حامل‌های ماهوارهبرای کاهش اثر باد

محسن سهراب؛ رضا زردشتی؛ سید حمید جلالی‌نائینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این مقاله، یک الگوریتم هدایت برای حامل‌های ماهواره در مرحلة صعود در داخل اتمسفر و در حضور باد با استفاده از منطق فازی ارائه می‌شود. در این الگوریتم، قیود میانی ماکزیمم زاویة حملة مجاز در لحظة ماکزیمم فشار دینامیکی و حاصل‌ضرب فشار دینامیکی در زاویة حمله و همچنین قیود نهایی ارتفاع، زاویه بردار سرعت و حداقل اندازة سرعت در نظر گرفته ...  بیشتر