دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1393 (شماره پیاپی 20) 
2. الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران

حمید فاضلی؛ حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده