معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی

سید حمید جلالی نائینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  در این تحقیق، معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی استخراج شده­است. بر حسب کاربرد، ممکن است استفاده از هدایت ضمنی در مختصات قطبی بر معادلات هدایت ضمنی در مختصات دکارتی ترجیح داده­شود. همچنین بر حسب نوع مسئله، ممکن است استخراج روابط تحلیلی برای ماتریس حساسیت با استفاده از مختصات قطبی آسا‌‌ن‌تر باشد؛ لذا استخراج این روابط در مختصات ...  بیشتر

حل تحلیلی برای دینامیک حرکتنسبی در پرواز آرایش‌مند ماهواره‌ها بااستفاده از پارامترهای مداری مختص مدار زمین‌آهنگ

سید حسین مرتضوی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  پرواز آرایش‌مند ماهواره‌ها با توجه به پروژه‌های مختلف عملیاتی در دنیا، یکی از موضوعات به‌روز تحقیقاتی-عملیاتی علوم فضایی محسوب می‌شود. اولین و مهم‌ترین گام در مواجه با این مفهوم، مطالعه و مدل‌سازی دینامیک مسئله است. در این مقاله، دینامیک آرایش پرواز ماهواره‌ها شامل یک ماهوارة پیشرو و یک ماهوارة تعقیب‌گر، با استفاده از پارامترهای ...  بیشتر

طراحی مشارکتی بلوک انتقال مداری در محیط بهینه‌سازی و همگراییچندگامه

مهران نصرت الهی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری؛ ولی بمانی؛ یزدان عمادی‌نوری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
    روش طراحی که در این مقاله ارائه می‌شود ، برای بلوک انتقال مداری و  به‌منظور ابزارسازی، تسریع و سهولت در انجام طراحی سیستمی  بلوک انتقال مداری برای انتقال ماهواره از مدار مقصد به مدار هدف است. هدف اصلی در این مقاله، طراحی سیستمی بلوک انتقال مداری سوخت مایع با رویکردی جدید، به‌منظور انجام مانور انتقال مداری در حالت ایده‌آل و  ارائة  ...  بیشتر

کنترل وضعیت فضاپیما با استفادهاز روش کنترل بهینة غیرخطی ریکاتی وابسته به حالت و بسط سری توانی ریکاتی

محمد نوابی؛ مینا توانا؛ حمیدرضا میرزایی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  کنترل وضعیت فضاپیما با وجود معادلات فوق غیرخطی و مرتبة بالا که نیازمند دقت و حساسیت بالایی در حل است، از جمله مسائل بسیار مهم و پیچیده در عصر حاضر است. از این‌رو روش‌های خطی با خطی‌سازی‌های بزرگ در حل سیستم‌های غیرخطی پیچیده، کاهش دقت و گاهی ناپایداری را به همراه خواهد داشت، که برای کنترل وضعیت فضاپیما با زوایای بزرگ و مانور مناسب ...  بیشتر

تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  انتشار امواج پیروشوک ناشی از انفجار مواد پیروتکنیک برای جداسازی سامانه‌های کاوشگر فضایی با انجام آزمایش‌هایی در سطح زمین بررسی می‌شود. حسگرهای شوک در نقاط مختلف سازة کاوشگر نصب می‌شود تا مقدار دامنة شتاب دریافتی در سه راستای عمود برهم پس از فعال‌سازی مواد پیروتکنیک اندازه‌گیری کنند. پس از معرفی تجهیزات لازم برای انجام آزمایش ...  بیشتر

تعیین دقیق موقعیت گیرنده­های GPSدر سرعت­های بسیار زیاد با استفاده از ترکیب روش حداقل مربعات بازگشتی و منطق فازی

سید محمدرضا موسوی؛ نرجس راحمی نوش‌آبادی؛ ستار میرزاکوچکی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  با بالارفتن سرعت حرکت اجسام در سیستم GPSدقت تعیین موقعیت کاهش می­یابد؛ درحالی‌که محاسبة دقیق موقعیت در حرکت با سرعت­های بسیار زیاد نظیر حرکت ماهواره­ها بسیار حائز اهمیت است. روش­هایی مانند روش حداقل مربعات خطا که برای تعیین موقعیت استفاده می­شوند، در چنین سرعت­های بالایی، دقت پایینی دارند و با افزایش سرعت، خطای آن­ها ...  بیشتر

راستی آزمایی روشی ارزان به منظور کالیبراسیون شتاب‌سنج با استفاده از میز دو درجه آزادی

محسن بهرامی؛ بهزاد پارسی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  در این مقاله، یک روش سریع و کم‌هزینه که با استفاده از اندازه‌گیری جابه‌جایی حسگر قادر به کالیبراسیون است، ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور راستی آزمایی روش ارائه شده از یک میز دو درجه آزادی که یک وسیلة متداول ولی گران برای کالیبراسیون به‌شمار می‌رود، به همراه یک شبکة عصبی چندلایه به‌منظور برقراری رابطة غیرخطی بین ورودی‌ها و خروجی‌های ...  بیشتر

جداسازی تجهیزاتحساس ماهواره از ارتعاشات طولی وارده از ماهواره­بر با استفاده از ژل سیلیکون

کمال جهانی؛ حسین فرج الهی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  ماهواره‌ها هنگام قرارگرفتن در مسیر مدار، متحمل بارهای ارتعاشی ماهواره‌بر، مخصوصاً در جهت طولی می‌شوند. به‌رغم جداسازی ارتعاشات کل ماهواره از بارهای دینامیکی در فصل مشترک بین ماهواره و ماهواره‌بر، همچنان بارهای ارتعاشی مخرب که بتوانند بر روی عملکرد تجهیزات حساس ماهواره‌ها اثرکنند، به سازة ماهواره منتقل می‌شود که این مسئله ...  بیشتر